Bedankt voor het resultaat! (04-03-2010)

Wij bedanken de kiezer voor het vertrouwen! Burgerbelangen heeft maar liefst 1835 stemmen gekregen, dus 1 1/2 zetel, gezien er voor één zetel 1259 stemmen nodig waren. Wij zijn superblij met het geweldige resultaat, bijna een verviervoudiging van het aantal stemmers van 2006 (510 stemmen)!


Wij zullen ons hard maken om te proberen onze speerpunten en ons verkiezingsprogramma te bewerkstelligen. Daarvoor zullen wij kiezen voor samenwerking in plaats van louter een dwarse opstelling. Wij gaan proberen zoveel mogelijk draagvlak te vinden voor onze standpunten zodat wij over vier jaar wel het verschil gemaakt hebben. Ook zullen wij de kiezer op de hoogte houden van onze bezigheden. Het worden drukke tijden, maar we gaan er voor de volle 100% voor!

Verkiezingsmarkt II in Ede centrum (27-02-2010)

Helaas zat het weer ons, met name in de ochtend niet mee, maar we waren toch al vanaf 08.30 uur van de partij. We stonden goed in beeld op de Grotestraat en deelden ondanks de regen weer aardig wat folders uit. Gelukkig werd het aan het begin van de middag droog en kon de 'Burgerbelangen' kaas weer tevoorschijn komen. We ontvingen weer veel positieve reacties van mensen die onze standpunten deelden en ook veel mensen hadden het stuk van Natasja in de Edese Post van 24 februari jl. gelezen en hadden hun stem daarop gebaseerd, erg goed om te horen. De campagne loopt ten einde en 3 maart 2010 nadert en wij zijn uiteraard erg benieuwd naar de uitslag en hopen op een mooie winst!Lokale omroep komt langs (26-02-2010)


Een item over de lijsttrekker Ruben werd opgenomen. Zo vertelde Ruben dat hij altijd al in politiek geïnteresseerd is geweest, maar dat met name Pim Fortuyn dit nog eens versterkte en hij dankzij Pim eigenlijk wist waar hij zich politiek bij thuis voelde, voorheen was Ruben een zwevende kiezer. Natuurlijk ook wat vragen over de standpunten van Burgerbelangen met betrekking tot veiligheid en wat Ruben verwacht van de komende verkiezingen. Burgerbelangen is uiteraard blij met één zetel, maar het is aan de kiezer. Het interview wordt vanaf zondag 28 februari 2010 uitgezonden bij Een week Ede op de Lokale Omroep Ede en staat hieronder online.


Politieke avond Veldhuizen B (24-02-2010)

Was vorige week A aan de beurt, nu zaten we in B. Het gesprek begon natuurlijk weer met veiligheid en het is al vaker gezegd, Burgerbelangen vindt dat iedereen weer veilig over straat moet kunnen gaan. Ook moet men zonder bang te zijn voor inbraak het huis kunnen verlaten. Veiligheid is ons belangrijkste speerpunt. De opkomst viel wat tegen en we kwamen ook weinig aan het woord (ook niet altijd handig als de microfoon op afstand bediend wordt). Vanuit het publiek was er commentaar op gekomen dat Burgerbelangen te weinig aan het woord gelaten werd en bij een vraag over milieu mocht Ruben als eerste zijn mening uiten. Dit betrof het zwerfafval in het Veldhuizerbos.

Burgerbelangen is van mening dat de gemeente voor voldoende voorzieningen moet zorgen, zoals afvalbakken en het tijdig legen van deze afvalbakken. Verder is het natuurlijk ook aan de inwoners zelf om de boel netjes te houden en geen afval op de grond te gooien.
Bij het punt gevaarlijke stoffen had een mevrouw vragen over de veiligheid van de inwoners aangaande het vervoer van gevaarlijke stoffen op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Zij beschikt over een brief van Pro-Rail met informatie over hoeveel wagons met gevaarlijke stoffen het spoor bij Ede passeren. Inmiddels is deze brief ook aan alle (kandidaat)raadsleden doorgestuurd. Er bestaat een rampenplan van de gemeente Ede en men zal goed moeten nagaan of deze voldoet, want er wonen toch aardig wat inwoners aan het spoor en zoals eerder gezegd, iedereen dient veilig te zijn in de gemeente Ede.

Campagnedag in Ede centrum (20-02-10)

Vandaag waren alle partijen vertegenwoordigd in het centrum van Ede. We hebben flink wat folders en (Burgerbelangen) prikkertjes met lekkere Hollandse kaas uitgedeeld. De kaas ging goed op en we hebben ook heel wat folders uitgedeeld. We hoorden veel positieve geluiden van mensen die op ons zouden gaan stemmen, omdat ze het gewoon puur eens zijn met onze standpunten of omdat ze via het Kieskompas meerdere malen op Burgerbelangen uitgekomen zijn.Een gezellige dag was het, ondanks dat toch veel mensen, heel begrijpelijk, de buik vol hebben van politiek Nederland na de val van het kabinet. De aankomende verkiezingen gaan over Ede en niet over het landelijke beleid, dus wij hopen dat veel mensen toch hierdoor zullen gaan stemmen en dan vooral toch op een lokale burgerpartij :-)Dan nog een filmpje van het flyeren, het kabinet is net gevallen, de kaas komt, naar eigen zeggen, uit Den Haag :-) In werkelijkheid is deze op de Edese markt gekocht. We hebben er lol in tijdens deze verkiezingsmarkten, ook belangrijk.

Verkiezingsavond Veldhuizen A (18-02-10)

De eerste helft van de avond was niet echt spectaculair te noemen. Men begon over de afgelopen vier jaar. Wij als nieuwe partij kunnen dan niet meepraten. Al gauw ging het onderwerp over naar veiligheid en dan merk je wel dat de emoties de boventoon gaan voeren bij de burgers uit deze wijk. Alle politici waren het met elkaar eens: er moet meer 'blauw' op straat komen. De landelijke partijen wijzen dan al gauw naar Den Haag, zij zijn de oorzaak ervan dat dit nog niet gebeurd is. Dan denk je toch dat die partijen gezamenlijk toch wel iets kunnen betekenen, aangezien zij deel uitmaken van het Haagse? Maar liefst één wijkagent loopt er rond in deze wijk en hoelang houdt deze goede man het vol in zijn eentje? We krijgen er twaalf agenten bij in het district, maar de grote vraag is natuurlijk, hoeveel agenten komen erbij in Ede?Na de pauze stond het onderwerp integratie en religie op de agenda en daarmee werd de avond levendiger en werden de discussies wat feller. Ruben sprak namens Burgerbelangen uit dat men eerst eens Nederlands dient te leren, zodat men ook met elkaar kan praten en dat de Nederlandse identiteit leidend is. Het onderwerp kwam ook terecht op 'positieve' discriminatie. Burgerbelangen wil de 'positieve' discriminatie afschaffen, want hiermee benadeel je mensen en wordt er dus onderscheid gemaakt. Iedereen is gelijkwaardig. De PvdA was het hiermee oneens en vindt dat bij de Gemeente Ede, bij gelijke geschiktheid, allochtonen voorrang dienen te krijgen. (D66 vindt dit trouwens ook, maar mengde zich niet in deze discussie).

Ook het onderwerp zwarte scholen kwam voorbij. Burgerbelangen is tegen verplichte spreiding en merkte op aan voorstander van deze verplichte spreiding, D66, dat ouders zelf moeten bepalen waar hun kinderen naar school gaan, dat deze keuze niet door de overheid gemaakt dient te worden.

Het volgende onderwerp ging over de herstructurering en met name de sociale woningbouw kwam aan bod. Ruben maakte de PvdA voor leugenaars uit aangaande hun verkondigingen dat de 30% sociale woningbouw gehaald is, want dit is absoluut niet zo. De PvdA probeerde zich te verdedigen maar ook andere partijen vielen Burgerbelangen bij. Toch strooien ze de kiezer opnieuw zand in de ogen door nu zelfs 35% sociale koopwoningen te beloven. Wij schatten echter de kiezer een stuk slimmer in. U krijgt namelijk 3 maart 2010 de kans om met deze praktijken af te rekenen.

Verkiezingsavond Bennekom (15-02-10)

Het grootste deel van de avond stond in het teken van de parkeerproblemen en de blauwe zone. Voor de ene persoon zijn langparkeerders een grote oorzaak, voor een ander is parkeren alleen in probleem in het weekend. Burgerbelangen had zich voorgenomen om zich te laten informeren door het publiek om later een oordeel te maken. Indien een blauwe zone door het merendeel van de Bennekomse betrokkenen gewenst is, vinden wij het een goed idee. Kanttekening is wel dat de parkeerproblemen wellicht verlegd worden naar omliggende straten en de regels ook gehandhaafd dienen te worden en is daar geld voor?

Op vrijdag vindt natuurlijk ook altijd de wekelijkse markt plaats en deze markt neemt ook alle parkeerplaatsen in beslag. Zou het niet een optie zijn om de markt te verplaatsen naar de straat, dan verminderd in elk geval de parkeerdruk op vrijdag. Er moet natuurlijk ook gedacht worden in simpele oplossingen, afspraken met elkaar over parkeren op elkaar terrein voor personeel. Het probleem is in elk geval bekend en opties over met de fiets gaan bieden wat ons betreft geen oplossing.

Verder werd de avond gevuld met opmerkingen over verkeersveiligheid, met name de fietspaden. Burgerbelangen heeft veiligheid hoog in het vaandel staan, dit geldt voor elke verkeersdeelnemer. Wij zullen verbetering van fietspaden toejuichen. Wat wij erg jammer vonden is dat politici te lang aan het woord waren, waardoor er te weinig vragen vanuit de zaal gesteld konden worden. Wij hadden wat meer interactie verwacht.

Flyeren in Ede centrum (13-02-10)

Vanaf 10.00 uur vanmorgen tot circa 15.30 uur hebben we folders uitgedeeld in het centrum van Ede. We waren wel enigszins verbaasd dat we urenlang de enige partij waren die de kou trotseerden, pas rond 14.00 uur kwamen er andere partijen flyeren. We hebben veel leuke reacties ontvangen en ook mensen die zeiden dat we veel stemmen kunnen verwachten, dus dit zijn zeer positieve signalen.Overigens hebben we deze signalen ook ontvangen o.a. tijdens het flyeren vorige week op de Bennekomse markt en via de ingezonden brief in Ede Stad. Vol goede moed gaan wij verder met het flyeren. Op zaterdag 20 en 27 februari zijn we wederom te vinden in het cenrum van Ede op de verkiezingsmarkt!

Opnames voor CHE (13-02-10)

Vanochtend heeft Ruben zijn medewerking verleend aan twee studenten Journalistiek aan de CHE voor een schoolopdracht in het kader van de verkiezingen. Het betrof een tv-item voor kinderen die een aantal vragen konden stellen aan politici. Ruben had er schik in, al hadden de kinderen wel vergaande wensen, zoals een voetbalstadion en een pretpark (zoals de Efteling) in Ede :-)

Bezoek aan Beringhem (13-02-10)

Vanochtend stond er vanaf 9.30 uur een werkbezoek aan Beringhem in Bennekom op het programma. We hebben we een aantal uren meegelopen met zowel vrijwilligers als medewerkers en leuke gesprekken gehad met enkele bewoners, zoals met een kwieke dame van maar liefst 101 jaar. We hebben meegelopen met soepronde en bij de activiteitenbegeleidster gekeken hoe enkele dames met artistieke hoogstandjes bezig waren, zoals het beschilderen van glas, het maken van sieraden en een mooi breiwerk voor een kleinkind. Erg leuk hoe de mensen daar nog zeer intensief bezig zijn. Wel maakten enkele bewoners zich zorgen over de komende verhuizing, sommigen zijn ook bang het schitterende uitzicht dat zij nu hebben kwijt te raken. Wij hebben zeer veel bewondering voor de vele vrijwilligers die deze mensen belangenloos bijstaan! Geweldig!

Debat ETSCV (12-02-10)

In tegenstelling tot alle andere politieke partijen moesten wij één dag van tevoren via de lokale krant vernemen dat dit debat zou plaatsvinden. Burgerbelangen heeft als enige partij geen uitnodiging gehad hiervoor, welke georganiseerd is door de Edese Turkse Sociale Culturele Vereniging (ETSCV). Opmerkelijk omdat we in ons programma de multiculturele samenleving en onze visie hierop uitgebreid toegelicht hebben. Overigens is het over het algemeen bekend (al vanaf 7-12-2009) dat Burgerbelangen meedoet aan de verkiezingen. Je zou verwachten dat zeker de instanties die juist in het kader van de verkiezingen dergelijke bijeenkomsten organiseren zich hierin zouden verdiepen. Is dit nu opzet, omdat wellicht onze visie niet gedeeld wordt of is men ons echt vergeten? Opmerkelijk is dit allemaal wel. Wij vinden het in elk geval een gemiste kans voor de Edese Burger, want we waren graag, dus ook met onze Edese burgers van Turkse komaf in gesprek gegaan, zeker omdat Burgerbelangen burgerparticipatie erg hoog in het vaandel heeft staan. Bovendien willen wij ook dat iedereen in de samenleving zo goed mogelijk meedraait.

De raadscursus (07-02-10)

Drie weken lang hebben wij met drie kandidaten elke woensdagavond een inwerkprogramma gevolgd ter voorbereiding op het eventueel nieuwe raadslidmaatschap. Deze cursus was georganiseerd door de griffiers van de WERV gemeenten. Wij hebben veel informatie ontvangen en het was erg interessant. Ook was het erg leuk om (nieuwe) kandidaten van andere partijen te ontmoeten. Overigens vonden wij de opkomst vanuit Ede toch vrij matig, van één partij was zelfs geen enkele nieuwkomer aanwezig, terwijl de lijst er aardig vol mee staat.

Door de aanwezigheid bij de cursus waren wij helaas niet aanwezig bij de bijeenkomst over de recreatieplas. Wel hebben wij keurig de notulen ontvangen. Ook ontbraken wij op het zogenoemde 'lijsttrekkersdiner' van Welstede. De reden hiervan was dat wij simpelweg geen uitnodiging ontvangen hebben. Opmerkelijk, zeker omdat Burgerbelangen vindt dat op jeugd- en buurtwerk absoluut niet bezuinigd mag worden, zie ons programma 2.3. (nabericht: Welstede heeft ons inmiddels laten weten dat ze ons vergeten waren en hebben hun excuses aangeboden).

Overigens bemerken wij vaker dat bepaalde organisaties ons niet uitnodigen, terwijl het bekend is dat wij als nieuwe partij deelnemen aan de komende verkiezingen. Bij het groot aangekondigde SGP jongerendebat, waren er bijvoorbeeld maar vier lijsttrekkers uitgenodigd. Het zal ons niets verbazen als de overige vijf simpelweg niet uitgenodigd zijn. Het blijft in sommige circuits ''een ons kent ons verhaal''. Overigens zijn we voor veel georganiseerde avonden, zoals door de buurthuizen in Veldhuizen en de dorpsraad in Bennekom, keurig gevraagd en ook de Sportservice Ede heeft ons netjes voor een interview benaderd.

Lokale omroep Ede (03-02-10)

Vanochtend heeft Ruben, voor het kruidenierswinkeltje uit 1904 van de Bospoort, een interview gehad met de Lokale Omroep Ede. De komende twee weken wordt dit op de lokale televisie uitgezonden.Het eerste deel van het interview staat online. Kiezen in het menu EDETV Extra en dan Verkiezingspecial. Wie er snel doorheen wil en alleen het commentaar van Burgerbelangen wil horen. 11.21m duurzaamheid, op 13.21m sociale woningbouw en het kiezersbedrog van de PvdA, 16.33m prognose aantal zetels en op 19.08m hoe te denken over samenwerking.

De platenlijsttracker (23-01-10)De Platenlijsttracker, het radioprogramma waar Ruben van 11.00 tot 12.00 uur te gast was. Een diepte-interview waarin enkele standpunten van ons verkiezingsprogramma werden doorgenomen. Tussen de gesprekken door werden een aantal van zijn favoriete platen gedraaid. Alhoewel het best een pittig interview was wist de interviewer, Ton Leerkes, met doortastende en goede vragen ons politieke programma behoorlijk door te lichten. Tevens complimenteerde hij ons met het uitgebreide programma, ook goed om te horen. De luisteraar krijgt in elk geval een goed beeld van waar wij als nieuwe partij o.a. voor staan en voor de kiezer is het duidelijk wat men van Burgerbelangen mag verwachten! Burgerbelangen vond het erg leuk om eens te zien hoe professioneel de Lokale omroep Ede dit allemaal doet!

Linkje uitzending

Kort telefonisch radio interview (14-01-10)

Rond de klok van 19.00 uur werd onze lijsttrekker Ruben gebeld door Martin Both van de Lokale Omroep Ede FM. Hij kon kort ingaan op een aantal vragen en hij vond het leuk om eens te doen, voor alles is een eerste keer. Het gesprek is terug te luisteren via de site van Ede FM, waarbij je de eerste zes minuten even tot bezinning kunt komen tijdens het gesprek met de lijsttrekker van de ChristenUnie, waarna vervolgens de stem van Burgerbelangen door de speakers galmt :-)

Linkje uitzending

Plakavond (12-01-10)

Vanavond met de andere politieke partijen de verkiezingsborden beplakt in het Soma-gebouw, dat was erg handig en slim geregeld. Een fotootje van het resultaat bijgevoegd.


Het promotiefilmpje (13-12-09)

Vandaag hebben we zelf met een eigen videocamera het promotiefilmpje voor de Ede Stad opgenomen. Lokatie, het prachtige Edese winterlandschap met op de achtergrond de Doesburgermolen en draaien maar. Het ging allemaal vrij snel en het stelde niet zoveel voor om een filmpje in elkaar te zetten. Wel een grappig medium zo'n camera in combinatie met YouTube. Dit smaakt naar meer en we zullen zeker vaker een kort en bondig videoverslagje maken.Wij zullen opnieuw verkiesbaar zijn en wij hebben een behoorlijk uitgebreid verkiezingsprogramma. Wij hebben er daarbij voor gekozen om met enkele zeer onderscheidende standpunten te komen. Wij zijn tevens de enige lokale partij die de Nederlandse identiteit hoog in het vaandel heeft staan.

Momenteel zijn we druk doende met alle voorbereidingen en het afronden van de kandidatenlijst. Wij hebben er ongelooflijk veel zin an en na onze ervaring met het verliezen van de verkiezingen, hopen we deze keer te mogen genieten van een overwinning :-)

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD