Kiezers bedankt! (19-03-2014)Het was een mooie maar spannende verkiezingsavond. Burgerbelangen is verdubbeld van één naar twee zetels en dat allemaal dankzij uw vertrouwen in ons en ons harde werken van de afgelopen vier jaar. Wij zijn enorm blij met deze winst, bedankt! De niet-confessionele partijen zijn gelukkig nog net met één zetel groter dan de confessionele partijen, desondanks is tegen de verwachting in de SGP de grootste, samen met de andere christelijke partijen. We zijn erg benieuwd hoe de onderhandelingen voor het nieuw te vormen college gaan lopen. Wij houden u uiteraard op de hoogte en zullen ons de komende jaren weer volop inzetten, zodat we over vier jaar weer een geweldig resultaat mogen gaan neerzetten ;-) BEDANKT!

Bennekom en Ede (14-03-2014) + (15-03-2014)Het was een druk weekend, dit laatste weekend wat nog in het teken stond van de verkiezingscampagne. Op vrijdagochtend was Burgerbelangen te vinden op de gezellige weekmarkt in Bennekom. Een gezellige ochtend, met ook hier weer goede gesprekken en geluiden van mensen die voornemens zijn op Burgerbelangen te gaan stemmen.Op zaterdag waren wij te vinden in het centrum van Ede, hier was een gezamenlijke verkiezingsmarkt georganiseerd voor alle partijen. Helaas was het niet zulk mooi weer als vorige week en door de harde wind bleven onze mooie rol up banners in de auto, maar dat mocht de pret niet drukken. Kilo's kaas hebben we uitgedeeld, flyers en pennen werden meegenomen. Leuke en goede gesprekken gevoerd, veel positieve reacties gekregen, kortom een mooie laatste campagnedag.Zorgen van burgers lopen uiteen van de bezuinigingen op de zorg, de werkloosheid tot aan veel opmerkingen dat het zo saai is in Ede centrum op zondag, het mag allemaal wel wat levendiger. Wij roepen iedereen bij deze dan ook op om te gaan stemmen, bij voorkeur wellicht op Burgerbelangen :-) Als u wilt dat er zaken veranderen in Ede, ga dan vooral stemmen. De christelijke achterban gaat altijd trouw naar het stemlokaal, dus als u niet gaat dan is de kans groot dat er niet veel verandert.

Woon- en Zorgcentrum Maanderzand (11-03-2014)Geen debat, maar nuttige gesprekken met bewoners, hun familie, medewerkers en bestuur van Het Maanderzand (en omliggende woningen). De gesprekken waren in het kader van de komende veranderingen in de zorg die op ons afkomen vanuit Den Haag. We werden verdeeld in groepen en namens Burgerbelangen namen Natasja Peters en Ruben van Druiten deel aan de gesprekken. In onze groep waren er vooral zorgen over de toekomst. Zo spraken we de zorgen van een echtpaar, waarvan de man een indicatie heeft en de vrouw (nog) niet. Wat als zij ziek zou worden en een indicatie krijgt, die niet uit het potje van Het Maanderzand kan komen. Dan verschijnen er dagelijks onbekende, verschillende zorgverleners uit bijvoorbeeld Arnhem, terwijl de kunde hier in huis er wel is, maar niet meer mag.Er zijn ook al verschillende medewerkers ontslagen omdat men minder geld heeft gekregen. Dit werkt niet efficiënt, de zorg dichtbij dat is wat deze mensen willen en Burgerbelangen ook! De gemeenschap moet gaan draaien op mantelzorgers, dat roept men in Den Haag. Dit is gewoon niet mogelijk en ook hier blijkt dat uiteraard zorgen op te leveren. Een dame uit het groepje is mantelzorger voor haar schoonmoeder. Thuis heeft ze zelf twee kinderen die chronisch ziek en autistisch zijn, al zorg genoeg voor deze mevrouw. Zij kan het er eigenlijk niet bij hebben, maar ja. Hoe gaat dit verder?

Veel mantelzorgers zijn al ‘overwerkt’ en de professionals raken hun banen kwijt. Ook wethouder Ligtelijn (GemeenteBelangen) nam kort het woord en probeerde de zorgen wat weg te nemen en stelde dat het allemaal wel goed zou komen. Echter, dit viel bij verschillende aanwezigen niet in heel goede aarde. Kortom veel zorgen en onduidelijkheid, ook voor de gemeente overigens, want de landelijke politiek heeft nog geen besluit genomen. We zullen hier met de nieuwe gemeenteraad goed mee aan de slag moeten en ervoor zorgen dat de zorg dichtbij de burger blijft, zo efficiënt mogelijk. Men praat in Den Haag maar over potjes geld, maar het gaat hier wel om mensen! In elk geval zal Burgerbelangen na de verkiezingen zeker terug gaan naar Het Maanderzand voor een stage, dat lijkt ons zeer zinvol.

Verkiezingsdebat | De Gelderlander (10-03-2014)Deze avond vond het lijsttrekkersdebat, georganiseerd door De Gelderlander, plaats in Cultura. Uiteraard was het druk in de zaal, met voornamelijk de ‘vaste gasten’, politici, media, de Jongerenraad en een handje vol burgers. Het was een matig debat, geen gekke dingen, dit had wellicht ook wel wat te maken met de gekozen stellingen. De koopzondag in Ede centrum, een hot item, wat elke keer terug komt en eigenlijk zijn de standpunten wel bekend. Burgerbelangen vindt dat ondernemers vrij moeten zijn in hun keuze om hun winkel wel/niet te openen op zondag en dan bijvoorbeeld een andere dag als rustdag te kiezen. Feit is gewoon dat het nu niet mag vanwege geloofsovertuiging dat de zondag een rustdag is. Laat mensen zelf bepalen of zij een rustdag wensen en welke dag dat zal zijn.Het verrichten van een tegenprestatie bij een bijstandsuitkering. Burgerbelangen is hier niet tegen, maar het is jammer dat dergelijke ideeën juist ontstaan in moeilijke tijden. Zorgvuldigheid is gediend, rekening houdend met de individuele omstandigheden van de betreffende personen. De tegenprestatie moet binnen proporties blijven, dus geen fulltime werk op bijstandsniveau. Het is niet de bedoeling dat bijstandsgerechtigden de plek van betaalde krachten gaan innemen. Het kan dan ook niet zo zijn dat “iedereen” in Ede straks op bijstandsniveau aan het werk is. Het doel moet zijn dat men een sociaal netwerk en arbeidsritme behoudt, waarmee de kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden, juist om uit de bijstandssituatie te komen. Het moet dan ook gaan om activiteiten van beperkte duur en omvang, waarin men ook een voorkeur qua activiteit mag aangeven. Tenslotte vinden wij de Nederlandse taal een aanvullende verplichte tegenprestatie. Is men een geruime tijd hier woonachtig en de taal niet machtig dan heeft men wat Burgerbelangen betreft geen recht op een bijstandsuitkering.De OZB is ook altijd van de partij. Mag deze wel stijgen als er te weinig geld is in het sociaal domein? Burgerbelangen is tegen stijging van de gemeentelijke belastingen, dus ook tegen de stijging van de OZB. Ja de zorg is heel belangrijk, het is dan ook belachelijk dat juist het kabinet hierop bezuinigt. Mocht er geld te weinig zijn en we weten hoeveel dan zullen we moeten kijken hoe aan dit geld te komen. Te beginnen in Den Haag en als dat niet mogelijk is verder kijken, maar nee, niet meteen naar de OZB grijpen!!

Debat in Bennekom (05-03-2014)Zoals elke vier jaar werd ook deze avond weer druk bezocht door veel Bennekommers. Verschillende stellingen passeerden de revue. Namens Burgerbelangen nam onze lijsttrekker deel aan het debat en was ingedeeld bij de volgende stellingen: “Terrassen worden in Bennekom gestimuleerd”

Terrasjes zijn welkom in het centrum van Bennekom. We horen vaak in de mooie zomermaanden dat men meerdere terrasjes mist. Het terras van het Oude Postkantoor is bijvoorbeeld gauw gevuld.

Veel toeristen passeren in de zomermaanden het mooie dorp op de fiets en een terrasje is uitnodigend, maar de ruimte is beperkt, aangezien de terrasjes zich dan gauw in het loopgebied bevinden en mensen met rollators, scootmobiels en kinderwagens dan lastig kunnen passeren. Terrasjes zijn geen noodzaak, maar zijn welkom wat Burgerbelangen betreft. Wel in overleg over een goede plek, te denken valt dan aan het van Slootenplein bij de muziektent of bijvoorbeeld op het Oude Kerkplein).

“Hardrijders in Bennekom worden bekeurd/geflitst (door meer flitspalen te plaatsen in 30 km zones” Burgerbelangen is geen voorstander van flitspalen. Vaak is het ook niet effectief, mensen remmen af vlak voor de flitspaal bijvoorbeeld. De voorkeur gaat dan uit naar preventieve snelheidscontroles op punten waar de verkeersveiligheid in het geding is, waar regelmatig te hard wordt gereden of in wijken en woonerven wanneer hierom verzocht wordt door verontruste burgers. Het parkeren, de Parklaan, winkels open op zondag, de veiligheid, het kwam allemaal aan bod.

De veiligheid heeft ook bij Burgerbelangen hoge prioriteit en de toename van inbraken is zorgelijk. Als burger kunnen we gezamenlijk de wijk in de gaten houden met de WhatsApp groepen. Een buurtpreventieteam is welkom, ouderen hebben namelijk vaak geen WhatsApp en verder alert zijn en verdachte situaties meteen melden en zorgen dat het huis er bewoond uitziet als men niet thuis is. Over het algemeen is Burgerbelangen tevreden over de gang van zaken in Bennekom. Bennekommers zijn mondig genoeg om te melden wat niet goed gaat, de dorpsraad zit overal bovenop. Een levendig centrum, kortom een dorp om trots op te zijn!

Politiek café Horecabelangen Ede (03-03-2014)Natasja was deze avond aanwezig bij het politiek café in de Subsitute op het Museumplein in Ede. Een avond georganiseerd door Horecabelangen. Natuurlijk stond de nieuwe Drank- en Horecawet centraal alsmede een aantal stellingen, zoals drankketen, veiligheid, coffeeshops en parkeerbeleid.

Burgerbelangen is geen tegenstander van de drankketen, die gebruikt worden als verlengde huiskamers. Het is belangrijk dat deze jongeren in het buitengebied samen komen op een plek waar zij graag zijn. Wij zijn tevreden met de huidige aanpak, waarin ook ouders betrokken worden. Navraag leert dat er geen sprake is van toename van bezoekers in de keten sinds de nieuwe wet en ook zijn er geen commerciële keten bekend.De horeca denkt hier anders over en reageerde fel, maar levert geen bewijs zeggen de mensen in het veld. Ook GemeenteBelangen ageerde fel, maar in de raadszaal stellen ze dit punt niet ter discussie, zet het dan op de agenda, zij maken nota bene deel uit van het college! Net zo min als dat de horeca negatief tegenover de borrelbus staat, ook al nieuwe informatie voor de andere politieke partijen.

Veiligheid is voor Burgerbelangen prioriteit, aanpakken wat nodig is, zoals o.a. verlichting in de donkere steegjes rondom het plein. Ruimere openingstijden, sluiting om 04.00 uur is wenselijk vanuit de horeca, prima! Parkeerbeleid aantrekkelijk maken. Burgerbelangen denkt aan de kosten laag houden en bijvoorbeeld een korting voor langparkeerders om een langer verblijf in het centrum aantrekkelijk te maken.

De avond van Onderling Sterk Ede (03-03-2014)Ruben was aanwezig bij de thema avond van Onderling Sterk Ede, waarbij hij in gesprek ging met mensen met een licht verstandelijke beperking. Het was een zeer waardevolle avond, maar ook hier is er nog te weinig bekend over de veranderingen die komen gaan in de zorg voor deze groep mensen. Een groot deel van deze groep mensen ervaart dat uitstapjes onbetaalbaar zijn, omdat er meer kosten zijn voor de extra handelingen die het met zich meebrengt. De mensen zijn erg zelfstandig, maar zijn wel hulpbehoevend. Burgerbelangen wil o.a. dat de voorzieningen en buurtwerk voor deze groep mensen betaalbaar en bereikbaar blijft.

Debat2 Senioren Welzijn Organisatie (03-03-2014)Vanmiddag vond deel II van het politiek café van SWO in de Broek-Akker in Bennekom plaats. Deze keer met de onderwerpen ‘zorg en welzijn’. Burgerbelangen snapt de plannen vanuit Den Haag echt niet, zo’n grote besparing op de zorg van ouderen. Het kabinet denkt dat alles kan draaien op mantelzorg. Men ziet dit als vanzelfsprekend, terwijl niet iedereen voorzien is van naasten die tijd hebben, dichtbij wonen of in staat zijn om zorg te verlenen.Ondertussen zitten de mensen in de zorg straks werkloos thuis. Landelijk sluiten er 13 verzorgingstehuizen en vanmiddag lazen we dat er nog voor 80 verzorgingstehuizen sluiting is aangekondigd. Er is nog veel te weinig bekend om over de exacte invulling te praten. Wij zullen de uitdaging aan moeten gaan om het zo goed mogelijk voor onze ouderen te regelen. Zo vindt Burgerbelangen het o.a. belangrijk dat Bennekom (en Lunteren) voorzien is van een zorgloket.

Diversiteitsbeleid Turkse Vereniging (28-02-2014)Deze avond was Ruben aanwezig. Het betrof een levendig debat met goede interactie vanuit het publiek en interessante gesprekken na afloop. Burgerbelangen is tegen 'positieve' discriminatie, dit is ook discriminatie en werkt tweedeling in de hand! De sollicitant met de juiste kwaliteiten op de juiste plek, ongeacht afkomst, kleur, leeftijd en geslacht. Meer hierover is te lezen in ons verkiezingsprogramma.

Debat Senioren Welzijn Organisatie (25-02-2014)Vanmiddag was Natasja Peters aanwezig bij het politiek café van SWO in de Broek-Akker in Bennekom met als onderwerpen ‘veiligheid en wonen’. Kort samengevat: Burgerbelangen vindt dat ouderen recht hebben op een goed verzorgde oude dag in hun eigen en vooral veilige omgeving! Ook moeten de eigen inwoners voorrang hebben in hun dorp bij het huren van een (senioren)woning.

Natasja op stap met de politie (15-02-2014)

'Meer blauw op straat! De wijkagent hoort niet achter de computer!' De alom bekende leus in verkiezingstijd. Deze leus geldt in elk geval niet voor de agenten die in het weekend de horecadienst voor hun rekening nemen, zij zijn voortdurend op straat te vinden. Namens Burgerbelangen heeft Natasja Peters deze zaterdagavond een dienst met de politie meegelopen om te observeren hoe de agenten de openbare orde (voornamelijk rondom het Museumplein) handhaven en in verband met de nieuwe Drank- en Horecawet.Een kort verslag: We starten met een briefing rond 22.30 uur. Vervolgens op pad, met een bezoek aan de meldkamer van Toezicht, waar de diverse camera’s in Ede live uitgekeken worden. Een welkome aanvulling voor de agenten deze extra ogen. Het is te merken dat het rustiger is in de uitgaansgelegenheden sinds de nieuwe wet, waarbij jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer mogen drinken.

Zo sprak ik een jongeman van 18 jaar, die na een verjaardagsfeest met nog drie vrienden op stap was, waaronder een 17-jarige. ‘Het is lastig om een kroeg te vinden, waar deze vriend ook mee naar binnen mag. Als dit al lukt is het vervelend dat hij geen biertje mag drinken. Als hij mij vraagt er stiekem een te halen dan doe ik het. Ik vind het onzin, denken ze nu echt dat jongeren onder de 18 geen alcohol meer drinken als ze niet meer welkom zijn in de kroeg? Nee hoor, dan drinken ze gewoon op een feestje of thuis. De bedenkers van deze regeling, hebben zelf vroeger ook wel op jongere leeftijd bier gedronken’, aldus de jongeman.

Een van de uitbaters baalt er ook enorm van. ‘Jongeren van 17 jaar zijn nog wel welkom hier, maar ze mogen geen alcohol, nee dat kan me 1300 euro kosten, daar zit ik niet op te wachten. Ik vind dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. Nu drinken de jongeren elders gewoon hun biertje en lopen de kroegen inkomsten mis.’

Ondertussen blijkt dat het preventief aanwezig zijn van de agenten vruchten afwerpt. Als er geen politie aanwezig zou zijn hier dan gaat het mis.De cafés sluiten om 03.00 uur, Club Famous sluit om 04.00 uur (na 02.00 uur komt er niemand meer in). De politie staat paraat om alles soepel te laten verlopen en tijdig in te grijpen indien nodig. De borrelbus arriveert rond 03.15 uur en brengt de bezoekers uit het buitengebied weer thuis. ‘Dit verloopt vrijwel altijd goed’, zegt een agent. ‘Incidenten zijn zeldzaam.’ Uiteindelijk hebben zij deze zaterdagavond drie opstootjes weten te voorkomen en is er één persoon gearresteerd wegens belediging van een agent.

Club Famous beschikt over detectiepoortjes. Burgerbelangen is hier wel voorstander van. De agenten ook, ‘deze mogen wel in meer kroegen komen, dit komt de veiligheid alleen maar ten goede’, is het antwoord op mijn vraag hierover. Terug op het bureau wordt de dienst kort samengevat, waarop de agent mij uitnodigt in de zomer nog eens mee te lopen.Tot slot nog even langs de cellen (20 stuks), waarvan nummer 6 bezet is. Niet echt mijn plek ;-) Ik bedank de agenten, neem afscheid en rijd rond 05.00 uur door de stille straten van Ede naar Bennekom. Een leerzame nacht, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Debat in Wageningen (11-02-2014)Deze avond vond het debat plaats tussen Edese en Wageningse gemeenteraadsleden in de bibliotheek in Wageningen. Lijsttrekker Ruben van Druiten nam deel aan dit debat en mocht als eerste het woord voeren over de stelling "Ede-Wageningen, meer dan een station”. Het kwam er kort op neer dat Burgerbelangen de samenwerking binnen de regio Foodvalley waardeert, maar dat er geen fusie moet komen en dat Ede nooit en te nimmer Wageningen zal gaan heten.

De avond bestond verder uit vier onderwerpen, waarbij Ruben deelnam aan het debat over het onderwerp "cultuur”, wat niet heel erg spectaculair was. Ruben noemde onder andere de sloop van de gebouwen met hun prachtige gevels op de Parkweg en het openlucht theater.

Verder reageerde Ruben dat het cultuuraanbod in Ede goed is en dat we niet Wageningen moeten gaan kopiëren. Ede heeft de Heideweek en Wageningen het Bevrijdingsfestival, vooral houden zo! Een leuk initiatief van dagblad De Gelderlander, dergelijk debat met Wageningen is zeker voor herhaling vatbaar. Leuk om op deze manier kennis te maken met de Wageningse raadsleden.

Posters plakken (23-01-2014)Deze middag hebben we, net als 4 jaar geleden, gezamenlijk met alle politieke partijen de verkiezingsposters op de borden geplakt. De borden zullen op verschillende plaatsen binnen de gemeente Ede te vinden zijn. Wij vinden deze gezamenlijke plaksessie goed georganiseerd door de gemeente. Het is praktisch, geen emmertjes, ladders en gedoe meer en het is ook best gezellig ;-)

Wilt u ook zo'n mooie poster van Burgerbelangen om deze voor uw raam te hangen als steun aan ons, laat het ons weten! U kunt hiervoor het contactformulier op onze site gebruiken.

Interview bij EdeFM (07-01-2014)

Deze avond was onze lijsttrekker, Ruben van Druiten, uitgenodigd bij EdeFM om kort te praten over ons verkiezingsprogramma "Duidelijke taal | Duidelijke keuzes". Hier kunt u de uitzending terug luisteren.

Het verkiezingsprogramma (31-12-2013)

Achter de schermen, tussen de reguliere drukke politieke werkzaamheden door, zijn wij druk bezig met de komende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Ons campagnemateriaal wordt gedrukt, het verkiezingsprogramma van 2014-2018 "Duidelijke taal | Duidelijke keuzes" is zojuist op deze laatste dag van het jaar 2013 bekend gemaakt en ook is onze Facebook pagina actief geworden.

Wederom hebben wij gekozen voor een uitgebreid programma, zodat duidelijk is waar Burgerbelangen voor staat.Nog steeds staan bij Burgerbelangen de burgers, veiligheid, het behoud van cultureel erfgoed, de Nederlandse identiteit en tradities voorop. Daarnaast zijn wij een erg sociale partij en hebben wij een sociaal hart. Lees meer over onze onderscheidende standpunten in het verkiezingsprogramma op deze website.

De kandidatenlijst is nog niet definitief, zodra deze bekend is, vindt u meer informatie hierover op de website. Tot slot wensen wij u het allerbeste toe voor het jaar 2014!


 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD