Verkiezingsavond (21-03-2018)

Kiezers BEDANKT! Burgerbelangen kreeg 3299 stemmen en kwam hiermee op 6.1% van de stemmen. 151 mensen meer dan in 2014. Een vaste achterban! Uiteraard zijn wij hier erg blij mee! Deze uitslag betekent voor ons dat wij met twee zetels in de raad blijven net zoals in de vorige periode.

Ede is vrij gelijk gebleven ten opzichte van 2014. De meest opvallende verschuiving is dat PvdA van drie zetels naar 1 zetel is gegaan, D66 één zetel verloor (4 naar 3) en GroenLinks van twee naar vier zetels is gestegen.

Wij zullen ons de komende jaren wederom gaan inzetten om onze Fortuynistische visie wederom in Ede te laten klinken en wij blijven ons kritische geluid voeren.Wij zullen ons de komende jaren gaan inzetten om onze Fortuynistische politiek wederom in Ede te laten klinken en blijven dit geluid voeren.

2e Verkiezingsmarkt Ede Centrum (17-03-2018)

Een ijskoude zaterdag, maar dat mocht de pret niet drukken. We hadden weer kaas en ondanks dat het deze zaterdag vanwege de ijzige wind niet druk was in het centrum, hebben we toch aardig wat goede gesprekken gehad. Op naar een mooie verkiezingsuitslag!


Ruben, Macro, Henk, Natasja en Yvonne, de eerste vijf kandidaten op de lijst naast elkaar.

Wij zullen de komende dagen nog wat wijken van onze folders voorzien en dan is het aftellen geblazen..


Ruben deelde ook hamburgers uit als variatie op (ham)burgerbelangen.

Op naar een mooie verkiezingsuitslag!

Het slotdebat in Lunteren (16-03-2018)

Georganiseerd door de SGP-Jongeren, daar zijn ze overigens best goed in ;-) Onze lijsttrekker mocht in debat met Cora Otter (ChristenUnie) over permanente snelheidscontrole op o.a. de N224.


Een SGP jongere en vervolgens alle lijstrekkers van de huidige politieke partijen in de raad.

Burgerbelangen is van mening dat er matig moet worden omgegaan met het plaatsen van flitspalen. Plaatsing is alleen nodig daar waar uitdrukkelijk sprake is van gevaar voor de verkeersveiligheid, zoals gevaarlijke kruisingen.De voorkeur van Burgerbelangen gaat uit naar snelheidscontroles op punten waar de verkeersveiligheid in het geding is of wanneer hierom verzocht wordt door omwonenden, zoals bij scholen, in woonwijken en 30 km zones.

Verkiezingsdebat De Gelderlander (15-03-2018)

GAlle partijen (muv GBP) waren weer paraat. Ook de stellingen waren deze keer niet geheel verrassend. Na een korte pitch ging het debat van start. Bij deze een kort verslag van De Gelderlander over deze avond.


Van Links naar rechts: George de Haan (65Pluspartij), Stephan Nijenhuis (D66), debatleider, Alexander Vos de Wael (DKE) en Ruben (Burgerbelangen)Helaas is er geen videoverslag van dit debat gemaakt.

Debat in Otterlo (13-03-2018)

Aansluitend aan haar ledenvergadering vond voor het eerst het verkiezingscafé van Otterlo’s Belang plaats. Een hoge opkomst met 11 van de 13 partijen (alleen ChristenUnie en GBP ontbraken). Na een korte inleiding, waar de woordvoerders getest werden op hun kennis over Otterlo, was er ruimte voor een korte pitch van en daarna werden er wat stellingen en vragen gedeponeerd. Zo ging het o.a. over woningbouw aan de Weversteeg/Onderlangs waar men vreest voor vertraging. Natasja (Burgerbelangen) prikkelde het CDA om kleur te bekennen of zij een voorstel om beide locaties los te koppelen deze keer wel zouden willen steunen.Opvallend was ook het pleidooi van GemeenteBelangen bij mondde van Gabrielle Hazeleger op een vraag uit het publiek, of Otterlo meer met de dorpen moest samenwerken, dat dorpen hun eigen identiteit moeten behouden. Natasja haakte daarop in door te stellen dat het een pleidooi van Burgerbelangen had kunnen zijn, wij staan bekend om het behoud van de eigen (Nederlandse) identiteit, maar dat wij twee jaar geleden weinig merkten van de zorg rondom identiteit, toen het college met het plan kwam voor een AZC voor 600 personen in Otterlo.Waarom gaf GemeenteBelangen als collegepartij toen niet thuis en hoe konden zij het überhaupt zo ver laten komen dat er daadwerkelijk een voorstel lag. Een antwoord over dat zij achter de schermen veel gedaan hebben hiertegen volgde. Uiteindelijk bleek dat dus niet vruchtbaar, want het voorstel lag er wel degelijk. Als plannen uitgevoerd waren dan was er nog weinig over van de identiteit van Otterlo. De heer Görgülü van DENK DKE probeerde vervolgens Burgerbelangen nog even te framen door te stellen dat wij Otterloërs zwak vinden. Als hij beter opgelet had, dan had hij Natasja bij haar pitch horen zeggen, dat gebleken is dat Otterloërs sterk zijn in het zich verenigen en dat zij het college heel goed overtuigd hebben van hun nee, tegen de plannen voor een AZC.Ook de afschaffing van de hondenbelasting kwam aan bod. Partijen als GemeenteBelangen en PvdA vonden dat het bij de huidige verlaging moest blijven. De link met hondenpoep werd ook weer gelegd. Burgerbelangen gaf aan wel voorstander te zijn van afschaffing van deze middeleeuwse belasting die alleen de kas spekt. Burgerbelangen heeft destijds het initiatief genomen tot afschaffing, wat uiteindelijk bij verlaging is gebleven. Wij zijn daarbij altijd gesteund door SGP en VVD. Nogmaals legde Burgerbelangen uit dat hondenpoep niets van doen heeft met de belasting, of men nu wel of geen belasting betaald, de eigenaren horen de hondenpoep in de openbare ruimte volgens de APV op te ruimen. Het was een leuke avond, goed geregeld en onder het genot van een drankje werd er nog even nagepraat.

Onderling Sterk (12-03-2018)

Er zijn debatten en bijeenkomsten die je als partij bijwoont omdat dit nu eenmaal van je als politieke partij verwacht wordt, maar de verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd door Onderling Sterk waar wij nu voor de derde keer aanwezig zijn was wederom een groot succes. Dit is gewoon leuk om mee te maken en niet een beetje leuk, maar echt leuk en gezellig om bij te wonen. Politiek zoals het hoort, stellingen die geponeerd werden en de deelnemers actief door oneens of oneens te kiezen mee konden deelnemen.

De organisatie had het interactief gemaakt, het is altijd juist leuk om te constateren dat deze doelgroep (mensen met een verstandelijke beperking) toch wel degelijk interesse heeft in debatteren, stemmen en gelukkig ook in gezelligheid en plezier)


Een van de leukste avonden in het raadhuis

Lokale partij stemmen? op EdeFM (08-03-2018)

Vandaag werden wij gebeld voor een interview of mensen op een lokale partij zouden moeten gaan stemmen. Wij constateren al langer dat mensen hun vertrouwen in de "landelijke' politieke partijen verloren hebben. In Ede heeft men genoeg keuze en dat is democratisch gezien een goed gegeven.Hieronder is het radiointerview te beluisteren.De eerste Verkiezingsmarkt (10-03-2018)

Gezelligheid ten top. Flyeren en kaas uitdelen in het centrum van Ede. Veel mensen gesproken die op ons gaan stemmen. Erg gezellig allemaal, leuke sfeer en eigenlijk het leukste van de verkiezingen is de verkiezingsmarkt. Een treffen van kiezers en andere politieke deelnemers van de politieke partijen. De politiek op straat brengen, de plek waar de politiek ook behoort te zijn.


De Burgerbelangenclub bijna compleet: Linksonder: Marco, Leo, Ferry en Davey, Linksboven: Leo en Yvonne. Rechtsonder: Ruben met gele schoenen en helemaal rechts staat Henk.

Volgende week staan wij wederom op de verkiezingsmarkt, hopelijk is het dan bijna net zulk mooi 'lente' weer als vandaag.

Verkiezingsdebat in raadszaal (08-03-2018)

Onze lijsttrekker op vrijdagavond tijdens het debat van BDU en LOE, één op één met Leon Meijer, over het afvalbeleid van de gemeente Ede. Meijer probeerde vanuit zijn rol als portefeuillehouder puur te sturen op technische inhoud. Wat Burgerbelangen betreft biedt het nieuwe beleid (vier kliko’s + betalen voor restafval) geen enkel voordeel voor de burger. Wil men een goede afvalscheiding, gemak voor de burger en woongenot, dan pleit Burgerbelangen voor het nascheiden van afval. Wij zien dat als een win-win situatie.Heeft het college het de afgelopen jaren goed gedaan? We kregen 30 seconden de tijd om onze visie hierop te geven. hieronder onze bijdrage.Een goed debat georganiseerd door de Lokale Omroep van Ede. De opkomst was groot en veel Edenaren woonden dit debat bij.Gescheiden afval inzamelen, voer voor discussie. Ruben mocht in debat met de wethouder van dit beleid omdat de fractievoorzitter verhinderd was. Hieronder de pittige discussie.EdeStad schreef het volgende: Het meeste vuurwerk ontstond in de discussie tussen Leon Meijer (CU) en Ruben van Druiten over het nieuwe afvalsysteem. ,,Dit levert burgers ergernis op, met vier kliko's in je (kleine) tuin. En iedereen moet zo langzamerhand afvaldeskundige zijn. Je wordt krankjorum van dat gepuzzel. Nascheiding is veel effectiever", meent Van Druiten.

Kortom een mooie avond in het Edese Raadhuis.

Verkiezingsdebat Bennekom (07-03-2018)

Woensdagavond 7 maart zaten we in een volle zaal in de Brink voor het Bennekomse debat, georganiseerd door de Dorpsraad. Namens Burgerbelangen nam Natasja Peters deel aan het debat. Bij de introductie was de vraag wat Burgerbelangen wil verbeteren of behouden. Wij horen vooral graag van inwoners wat er te verbeteren valt en dragen daaraan graag bij. Zo bereikten ons al verschillende malen geluiden om de oude fontein uit vervlogen jaren weer terug te laten komen op het Bart v Elstplantsoen. Tja, waarom niet?

Wat Bennekom betreft zet Burgerbelangen graag in op behoud: behoud van het dorpse karakter, het gezellige dorpshart, de winkels, voorzieningen, evenementen, gratis parkeren, een actieve dorpsraad, verenigingen, historisch erfgoed en vooral behoud van inwoners, want Bennekommers blijven ook graag in Bennekom wonen of keren terug na een vertrek uit Bennekom. Daarom pleit Burgerbelangen ook voor voorrang voor eigen inwoners als het gaat om sociale huurwoningen.

Daarmee leidde Natasja eigenijk al de eerste stelling in: "In Bennekom wordt alleen gebouwd voor sociale huurwoningen en het goedkope segment.” Kort gezegd vindt Burgerbelangen dat Bennekom niet verder hoeft te groeien, eigen inwoners voorrang hebben op de wachtlijsten. In de kleine kernen is dit al zo, behalve in Lunteren en Bennekom. Het gaat dan om bepaalde percentages en dat zou voor Bennekom neerkomen op circa 30 woningen per jaar. Burgerbelangen ziet liever deze maatregel dan hetgeen de structuurvisie nu in voorziet, namelijk bouwen mogelijk maken in Bennekom-West, aan de Achterstraat, aan het gebied wat grenst aan de historische Nergenase Bosweg, waardoor deze toegangsweg ingrijpend zal veranderen. Burgerbelangen kreeg bijval uit de zaal. Er is al weinig groen in dit deel van Bennekom en dan wordt juist deze plek gekozen om in de toekomst woningbouw mogelijk te maken.De tweede stelling waaraan Burgerbelangen deelnam: "De gemeente moet maatregelen nemen om de luchtvervuiling te verminderen (zoals het verplichten van filters bij houtkachels).” Burgerbelangen vindt milieu en volksgezondheid belangrijk, maar we moeten er niet in doorslaan. Ede voldoet bijvoorbeeld voor zover wij weten aan de wettelijke grenswaarden rondom luchtvervuiling. Wel zijn er locaties die tegen overschrijding aan liggen. Dit speelt vooral rondom veehouderijen. Regionaal wordt hierop actie ondernomen. Daarnaast lopen er al verschillende trajecten. (Manifest rondom Veehouderij, regionaal, ook GGD, elektrisch vervoer stimuleren, deelauto’s, fiets stimuleren, groene golf etc.) Als de gemeente verplichtingen gaat opnemen rondom houtrook dan zal er ook op gehandhaafd moeten worden. Dat zal in de praktijk erg lastig zijn. Dat er overlast is voor mensen begrijpen we. Hoe ver ga je hier dan in als gemeente? Mag straks ook niemand meer BBQ-en of met een vuurkorf in de tuin zitten?

Mensen kunnen ook rekening met elkaar houden. Bij het gebruik van houtkachels is het belangrijk om bijv. droog en onbehandeld hout te gebruiken en alleen te stoken als er voldoende wind is en niet als het mistig is. Burgerbelangen ziet voor de gemeente meer een rol op het gebied van voorlichting, zodat hout stoken tot minder overlast kan leiden.

Het was een levendige avond waarin acht stellingen de revue passeerden en vooral de snelfietsroute maakte de tongen los. Burgerbelangen wil niet dat deze route via het dorpshart voert en ook willen wij geen aanpassingen bij de Edeseweg. Alternatieven zullen onderzocht moeten worden. .

Debat Fietsersbond (06-03-2018)

In Cultura nam Henk Splint namens Burgerbelangen deel aan het debat, georganiseerd door de Fietsersbond Ede. De avond ging voornamelijk over het aangenomen fietsplan en de geldelijke investeringen die de Fietsersbond graag in de toekomst verwezenlijkt wil hebben.

De diverse politieke partijen konden reageren op stellingen die allemaal met fietsen te maken hebben, het was een roerig avondje.

Uniek voor Burgerbelangen was dat Henk Splint zijn debuut maakte als debatter en onderstaande filmpje laat zien hoe Henk zich voorstelt aan het publiek.Interview over cultuur op EdeFM (03-03-2018)

Vandaag werd onze lijsttrekker bevraagd over kunst en cultuur op EdeFM. Interviews op de radio worden misschien minder beluisterd dan de items op EdeTV, maar het medium radio is ergens beter geschikt voor het doorvragen en bevragen over ons programma.


Atijd gezellig in de studio van EdeFM

Hieronder is het radiointerview te beluisteren.Flyeren op de markt en in centrum (03-03-2018)

Als voorschot op de twee verkiezingsmarkten besloten wij om te folderen in het centrum van Ede. Een snijdende koude wind, maar toch waren er genoeg mensen die onze verkiezingsfolder meenamen en kregen wij voornamelijk positieve reacties. Marco, Natasja en Ruben gaven het winkelend publiek onze flyer, net zo dik als een ansichtkaart en niet alleen met scherpe standpunten, maar ook letterlijk scherpe hoekjes, dat is het nadeel van stevig papier. Wel zochten wij met enige regelmaat de verkiezingswinkel van het CDA op, waar wij hartelijk werden ontvangen en voorzien werden van warme bakken koffie. Ja, het CDA, misschien regentesk, maar altijd zeer gezellig.


Ruben, Natasja en Marco de Boer poserend voor de camera

Volgende week staan wij op de verkiezingsmarkt, kom gerust langs en een stukje kaas bij ons eten.

Verkiezingsdebat voor ouderen (01-03-2018)

Twaalf aanwezige partijen en drie thema's. Een debat georganiseerd door Cosbo-Ede. Er waren best veel belangstellenden aanwezig, waaronder ook bewoners van de Gelderhorst, onder begeleiding van een doventolk. Namens Burgerbelangen was Natasja Peters aanwezig en zij mocht plaats nemen bij het derde thema Woonbeleid. Er was helaas niet heel veel tijd meer beschikbaar voor dit thema, maar dat er gehandeld moet worden met het zicht op de snelle vergrijzing in de toekomst is helder. Burgerbelangen is voorstander van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen, indien men dit ook zelf wil.

De gemeente dient dit adequaat te faciliteren. Indien ouderen willen doorstromen, dient hiervoor goede begeleiding te zijn, zodat een korte inschrijfperiode op de wachtlijst geen probleem mag zijn. Burgerbelangen pleit ook in de dorpen Bennekom en Lunteren voor voorrang van eigen inwoners. Het is belangrijk dat inwoners in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, net zoals dit in de kleine kernen geregeld is. Daarnaast vinden wij initiatieven als knarrenhofjes zeker goed, maar ook een mix van ouderen en jongeren juichen wij toe, zeker in het kader van omzien naar elkaar. Wat Burgerbelangen betreft hebben ouderen recht op een onbezorgde toekomst, voorzien van goede en juiste zorg.


Kort voor aanvang werd Natasja nog geïnterviewd door de Lokale Omroep Ede

Politieke avond Ede-West/Bospoort (27-02-2018)

Deze avond vond in het Eigen Gebouw aan de Bettekamp in Ede een politieke avond plaats. Namens Burgerbelangen had kandidaat-raadslid #5, Yvonne Maas, haar vuurdoop. Verschillende onderwerpen passeerden de revue, zoals buurthuizen en buurtinitiatieven.


Geheel rechts, Jan Pieter van der Schans (CDA) en links van hem Yvonne Maas (Burgerbelangen)

Burgerbelangen hecht hier waarde aan en wij horen graag waar inwoners tegenaan lopen. Wij zijn echter geen voorstander van het op voorhand voor elke buurt of wijk een buurtraad in te stellen, elk standaard voorzien van een eigen budget. Het onderhoud van de openbare ruimte gaf ook voldoende gespreksstof. Er is de afgelopen jaren flink bezuinigd hierop, waardoor bewoners meer zelf moeten doen en boomspiegels bijvoorbeeld niet meer onderhouden worden door de gemeente. Burgerbelangen heeft vaker aangegeven hier niet blij mee te zijn en het niveau weer te willen verhogen. Wij vinden het openbare groenonderhoud geen verplichte taak van inwoners, maar van de gemeente. Ook over de zorg en mantelzorg was genoeg te vertellen. Wij hebben hierover ook verschillende zaken in ons verkiezingsprogramma opgenomen.

Rotarydebat in Cultura (21-02-2018)

Het Edes verkiezingsdebat, georganiseerd door Rotary Ede, vond op deze woensdagavond plaats in Cultura. Elke stelling begon met een pitch van de lijsttrekkers, waarvoor plots een filmpje van max. 1 minuut aangeleverd moest worden. Een slim principe, want als politici een tijdstermijn krijgen om zichzelf voor te stellen overschrijdt men vaak de gegeven tijd. Een vooraf gemaakt filmpje weet dit preventief te voorkomen :-) Vanwege tijdsgebrek is er door ons gekozen voor een simpel doch duidelijk filmpje, gemaakt vanuit de raadszaal in Ede.Hieronder de pitchEr waren drie stellingen geformuleerd voor deze avond en Burgerbelangen mocht aanschuiven bij de derde stelling. De eerste stelling betrof de koopzondag. Duidelijk moge inmiddels zijn dat Burgerbelangen hier voorstander van is. Niet omdat het moet, maar omdat het mag is ons principe. In tegenstelling tot het huidige verbod wat nog van toepassing is in verschillende dorpen, waaronder Bennekom. Ruben wees de SGP er nog maar eens fijntjes op dat de dominee ook aan het werk is op zondag ;-)De tweede stelling ging over de verhuizing van Cultura. Deze verhuizing vindt Burgerbelangen niet noodzakelijk. Ons uitgangspunt is laatst uiteengezet bij de stelling in Ede Stad hierover. Stelling drie ging over sociale woningbouw.Burgerbelangen gaf aan dat wij van mening zijn dat eigen inwoners in de dorpen voorrang dienen te hebben en dat landelijk het beleid dat statushouders voorrang krijgen vrijgegeven is voor gemeenten. Burgerbelangen wil dan ook niet dat Ede nog immer pertinent statushouders voorrang geeft op andere wachtenden.

GLDStemt verkiezingsbus in Ede (09-02-2018)

Vandaag waren wij als achtergronddecor aanwezig bij het televisieprogramma van Omroep Gelderland, georganiseerd in Cultura. Enkel D66 en de SGP konden met elkaar in debat betreffende hun standpunt over de collegevorming in 2014 en de koopzondag.

Buiten hebben wij aan passerende Edenaren onze flyers kunnen uitdelen en ook onderling met onze concullega's was het zowel binnen als buiten best gezellig.


Radio debat op EdeFM (06-02-2018)

EdeFm was op pad met de verkiezingsbus van Omroep Gelderland, als onderdeel van GLDStemt. Vandaag stond de bus in Bennekom en Otterlo. Als inwoners van Bennekom werden wij vandaag uitgenodigd om over Bennekom te praten.

In debat met of in deze setting eerder samen met Irene van de Voort (oud-raadslid CDA) en nu lijsttrekker bij de nieuwe politieke partij Evenwicht. Het grappige is dat wij op dit onderwerp simpelweg niet van mening verschillen, hetgeen met bepaalde onderwerpen ook met andere partijen soms vaker gebeurt. Dit is ook wel de charme van de politiek.

Het debuut was voor Freek Jan Koekoek, die opmerkelijk de uitslag van het referendum erbij haalde en in tegenstelling tot de voorman van D66 op EdeTV niet voor een koopzondag in Bennekom pleitte. Het thema koopzondag is dus voor D66 niet actueel meer en eigenlijk achterhaald geworden. In de buitendorpen respecteren zij de meerderheid van het referendum. In Ede is er een koopzondag en in Bennekom niet. Kortom men pleit voor de huidige situatie die nu in ieder geval niet ter discussie staat. Eigenlijk dus geen verkiezingsitem deze raadsverkiezingen.Burgerbelangen wil best een koopzondag in Bennekom, ongeacht dat er een nipte minderheid was bij het referendum destijds voor een koopzondag in Bennekom, maar wij gaan niet met de overtuiging van de Christelijke kiezers (die stemden via een referendum) ons standpunt wijzigen. In ons programma staat duidelijk te lezen waarop wij ons standpunt rondom de koopzondag baseren.

Overigens was het leuk en gezellig dit mogelijk nieuwe raadslid van D66 te ontmoeten. Het was zijn eerste media optreden voor D66 en een aardige vrolijke man. Dat is altijd prettig.

Het interview is hieronder via soundcloud terug te luisteren. Een artikel in de media over het interview kunt u hier lezen.

Het Dilemma verkiezingsinterview (05-02-2018)

Sinds vandaag is de gehele week ons verkiezingsinterview te bekijken op de Lokale Omroep Ede.

Een informatief filmpje over onze standpunten. Zoals u ziet, hebben wij als achtergrond en locatie gekozen voor, hoe kan het ook anders, de Doesburgermolen in Ede. (dicht tegen Lunteren aan)

Het Dilemma gaat over diverse onderwerpen zoals zorg, veiligheid en integratie.Het blijft altijd knap om te zien hoe de vrijwilligers van de Lokale Omroep Ede kwalitatief niet alleen het nieuws, maar ook alles rondom de gemeenteraadsverkiezingen keurig in beeld weten te brengen.

Politieke ladies-night (31-01-2018)De Soroptimist Club Ede had alle vrouwelijke (kandidaats)raadsleden uitgenodigd. Namens Burgerbelangen waren Natasja Peters #2 en Yvonne Maas #5 aanwezig. Het betrof een interactieve ladies-night in Café Substitute in Ede. Allerlei onderwerpen passeerden de revue, zoals de #MeToo discussie, #diversiteit en #stemopeenvrouw. Het was een leuke avond om iedereen te leren kennen en onderling verhalen uit te wisselen.

De Platenlijsttrekker met Ruben EdeFM (20-01-2018)Vandaag was onze lijsttrekker Ruben te gast in het radioprogramma "de platenlijsttrekker" waarbij ons verkiezingsprogramma werd besproken. De opzet van het programma is dat elke lijstrekker van de politieke partijen acht nummers van zijn favoriete muziek mag laten horen. In de praktijk betekent dit zes stukken, omdat veel tijd benut wordt voor het vraaggesprek. EdeFM weet altijd goede interviews te maken en het medium radio lijkt zich beter voor langere gesprekken te lenen dan de televisie.

Een fragment: Van Druiten kijkt liever naar lokale thema's, maar is wel uitgesproken als het gaat om landelijke problemen. "De laagvliegroutes, geen enkele partij is voorstander hiervan. De herindeling van het luchtruim is een landelijk iets. Het stoort mij ook dat wij het er continu over hebben. Wij zijn van de lokale politiek en gaan hier helemaal niet over. Het werd mij altijd verweten, toen wij het over de asielopvang hadden. Men zei toen "je huldigt landelijke standpunten terwijl dit een lokaal vraagstuk is om asielzoekerscentra te vestigen.” De laagvliegroutes betreft een landelijk thema, waar wij als raad geen invloed op hebben. Velen maken daar een verkiezingsthema van. Ik vind dat letterlijk mensen zand in de ogen strooien. Alle huidige partijen in de raad zijn tegen. Niemand is voor. Wij kunnen er echter niets aan veranderen. Burgerbelangen heeft moties mede ingediend en gesteund om het college op pad te sturen en daarbij telkens opnieuw een beroep gedaan op partijen die landelijk actief zijn. Wij vroegen hen of zij invloed op hun landelijke fracties kunnen uitoefenen. De tijd zal leren of dat gelukt is, want uiteindelijk gaat de Edese raad er niet over.

Een artikel over het interview gemaakt door de lokale omroep kunt u hier lezen.
Hieronder is het interview zonder muziekstukken te beluisteren.Mocht u de muziek erbij willen horen, dan is hier het geheel als MP3 te downloaden/beluisteren

Kandidaten verkiezingen 2018 (11-01-2018)


Dit zijn zes van de acht kandidaten van Burgerbelangen. De kandidatenlijst is hier te vinden.

Het verkiezingsprogramma (10-01-2018)

Achter de schermen, tussen de reguliere drukke politieke werkzaamheden door, zijn wij druk bezig met de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Ons campagnemateriaal wordt gedrukt, het verkiezingsprogramma van 2018-2022 "Gewoon met beide benen op de grond" is vandaag bekend gemaakt.

Wederom hebben wij gekozen voor een uitgebreid programma, zodat duidelijk is waar Burgerbelangen voor staat. Morgen zullen wij de kandidatenlijst bekend gaan maken.Nog steeds staan bij Burgerbelangen de burgers, veiligheid, het behoud van cultureel erfgoed, de Nederlandse identiteit en tradities voorop. Daarnaast zijn wij een erg sociale partij en hebben wij een sociaal hart. Lees meer over onze onderscheidende standpunten in het verkiezingsprogramma op deze website.

Tot slot wensen wij u het allerbeste toe voor het jaar 2018
!

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD