"Een echte volkspartij voor de burger"

EDE - Eigenlijk wilde ze al geruime tijd de politiek in. “Maar we wilden dan wel zelf kunnen beslissen welke richting we op gaan’’,zegt Natasja Peters van Burgerbelangen. “Daarom dachten we: waarom richten we niet zelf een politieke partij op?’’ Dat deed Natasja dan ook samen met Ruben van Druiten. De landelijke partijen waren al genoeg vertegenwoordigd in de gemeenteraad. “Bovendien wilden wij graag op lokaal niveau blijven,’’ vult ze aan. “Het moest helemaal van onszelf kunnen zijn. Een echte volkspartij die opkomt voor de belangen van de burger met thema’s als veiligheid, sociaal beleid en behoud van de Nederlandse identiteit.’’Natasja Peters vertelt dat er de laatste tijd veel te doen is over veiligheid in Ede. “Er is veel overlast,’’ zegt ze. “Met name in Veldhuizen, maar ook in andere wijken. Zo zijn onder andere auto’s in brand gestoken en is het aantal inbraken in woningen flink gestegen. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen en prettig kunnen wonen.

Burgerbelangen vindt dat er meer blauw op straat moet komen en cameratoezicht op plekken waar dat nodig is. Er moeten hardere maatregelen komen en je moet de overlast niet proberen weg te stoppen alsof die er niet is. We vinden ook dat wij ons Nederlander moeten kunnen blijven voelen in ons eigen land. Nederland moet Nederlands blijven. Ik vind soms dat we te veel tegemoet willen komen aan andere culturen.’’ Ze geeft toe dat het in Ede momenteel nog wel meevalt. Maar volgens haar moet voorkomen worden dat dit verandert.

Belangrijk vindt Natasja het dat de oudere medemensen niet vergeten worden en de aandacht krijgen die ze verdienen. “Vrijwilligers en mantelzorg worden steeds belangrijker daarbij,’’ zegt ze. “Zonder vrijwilligers zou het land plat liggen. We moeten wel oppassen dat vrijwilligers niet het werk gaan overnemen dat eigenlijk door professionele deskundigen gedaan moet worden. De WMO heeft veel veranderd, ook ten aanzien van subsidiegelden. Dat gaat wel eens ten koste van de kwaliteit van de zorg.’’ De lokale lasten voor de burger mogen niet meer stijgen. Daarom vindt Burgerbelangen dat de OZB niet omhoog mag.

Natasja Peters staat tweede op de verkiezingslijst van Burgerbelangen. Ze heeft de partij samen met lijsttrekker Ruben van Druiten opgericht in 2005. In 2006 deed Burgerbelangen voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Ede. Natasja is juridisch secretaresse bij een advocatenkantoor. Ze woont sinds tien jaar in de gemeente Ede, waarvan drie jaar in Bennekom. “Dat bevalt me prima,’’ zegt ze. “Ik vind het leuk om in om een dorp te wonen. Misschien komt het omdat ik zelf oorspronkelijk uit het dorp Sint-Oedenrode in Noord Brabant kom. Ik hou wel van die gemoedelijke sfeer waar de mensen elkaar nog kennen.’

Bron Edese Post 24 februari 2010
Bijlage: Het artikel in PDF Formaat

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD