Moskee stoort Burgerbelangen

EDE - Burgerbelangen mengt zich in de discussie betreffende de nieuw te bouwen Turkse moskee. Fractievoorzitter Van Druiten is duidelijk in zijn taalgebruik. ,,Geef ze een vinger en men neemt de hele hand. Het kan toch niet zo zijn dat de formaten gaandeweg het proces zo veranderd zijn dat het resultaat nu uitmondt in een megamoskee? Al die jaren voldeed een voormalig bedrijfspand en dat men een mooi gebouw wil dat is hun goed recht, daar heeft niemand problemen mee, maar nu moet het nieuwe pand in volle glorie in islamitische bouwstijl verrijzen en daarmee is het puur een prestige object aan het worden. De afmetingen zijn groter dan waar men in eerste instantie vanuit ging met een koepel van maar liefst 16 meter hoog en als klap op de vuurpijl komt er zelfs een torenhoge minaret.’’

,,Dit is allemaal geen noodzaak tot geloofsbeleving. Zolang een moslim zich in de richting van de Heilige Moskee in Mekka richt, kan hij of zij in principe overal bidden. Het gaat niet om uiterlijk vertoon, maar juist om bescheidenheid. Daarbij is een minaret puur een architectonische aanvulling op een moskee en geen religieus vereiste. In plaats van kritisch naar de plannen te kijken, zullen de politieke partijen onder het mom van vrijheid van godsdienst en politieke correctheid hier blind in meegaan,’’ aldus Van Druiten.

Daarbij vreest Burgerbelangen alsmede wijkbewoners dat de wijk straks een eenzijdige samenstelling gaat krijgen, wat zal kunnen leiden tot problemen, zoals destijds in Veldhuizen. Burgerbelangen acht het niet verstandig om dergelijk groot object midden in een woonwijk te situeren. Uit gesprekken met omwonenden blijkt ook dat slechts enkele omwonenden destijds door de gemeente middels een flyergeïnformeerd zijn. Tevens worden de bezwaren vanuit de wijk niet serieus genomen.

In het politieke proces heeft Van Druiten weinig vertrouwen. ,,Het is een gelopen race, dit besluit wordt in de raad straks gewoon afgehamerd ondanks de zogenaamde kritische nootjes, als die er al zullen zijn.’’ Het stoort de voorman van de eenmanspartij dat omwonenden alles maar zullen moeten accepteren. ,,Ook gebedsomroepen in de Arabische taal zijn mogelijk en tevens wenselijk. Dat liet het moskeebestuur wel doorschemeren. Storend, omdat er middels een onverstaanbare taal publiekelijk in de openbare ruimte oproepen plaatsvinden en dergelijke oproepen tevens als kwetsend ervaren kunnen worden door anders gelovigen. Op de huidige locatie vinden er overigens geen gebedsoproepen plaats.”

Van Druiten vindt het opmerkelijk dat op de voorlichtingsavond door het moskeebestuur nog werd gesteld rekening met omwonenden te houden. ,,Mooie woorden, maar die blijken achteraf maar weinig inhoud te hebben. Men wilde een gebouw dat passend zou zijn in de omgeving en waar de buurt zich in zou kunnen vinden, dat was het uitgangspunt, maar van dit voornemen is weinig meer overgebleven. Vervolgens komt men met een islamitische minaret die qua hoogte vergelijkbaar is met een flat van acht à negen verdiepingen én dit midden in een woonwijk, veel te hoog. Tevens wekt het de zorgelijke suggestie bij omwonenden dat er gebedsoproepen gaan plaatsvinden.’

’,,Is dit rekening houden met gevoelens van de wijkbewoners? Dit zorgt ervoor dat veel wijkbewoners zich niet meer thuis blijven voelen in de wijk. De Marokkaanse moskee aan de Peppelensteeg heeft een centrale minaret van maar liefst 20 meter hoog, hoger mocht gelukkig niet. Terwijl deze bij de Turkse moskee nog hoger en puntig wordt en deze dus ook nog midden in de woonwijk gerealiseerd wordt. Dit roept vraagtekens op. Ook doet de Marokkaanse moskee niet aan oproepen tot het gebed. Het Turkse moskeebestuur zou juist moeten laten zien dat ze er zijn voor alle buurtbewoners, ongeacht religie. Dat kan ook vanuit een mooi, maar bescheidener onderkomen,” aldus Van Druiten.

Bron Ede Stad online en papieren versie 24-12-2013 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD