../

15.3. AFVALSTOFFENHEFFING

Inwoners van de gemeente Ede betalen afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van afval. Met ingang van 1 januari 2018 geldt het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Ede. De afvalstoffenheffing is verlaagd. Daartegenover staat dat het restafval minder vaak wordt opgehaald (drie wekelijks) en daar dient vervolgens extra voor betaald te worden, namelijk per lediging. Het college heeft dit nieuwe beleid gepromoot onder het mom van: Door een betere afvalscheiding betalen inwoners minder afvalkosten. Feitelijk is het echter zo dat inwoners minder betalen door minder vaak de restafvalcontainer aan te bieden of hun restafval naar de ondergrondse container te brengen. Uit berekeningen blijkt dat de praktijk anders kan uitwijzen voor verschillende inwoners. Ondanks dat zij het afval goed scheiden, kan het zijn dat zij toch meer gaan betalen dan voorheen.

De uitdaging voor inwoners is in elk geval om zo min mogelijk restafval aan te bieden om zodoende minder te betalen. Het afval kan bijvoorbeeld ook op andere creatieve manieren weggewerkt worden. Het woord afvaltoerisme kwam tot onze grote verbazing in het voorstel van het college geheel niet voor. Burgerbelangen maakt zich hier echter wel zorgen over en wij constateren nu al overlast van huisvuil en afval wat naast ondergrondse containers wordt gedumpt. Daarnaast is in delen van de gemeente helemaal geen sprake van afvalscheiding, zoals bijvoorbeeld in de hoogbouw. Restafval en GFT-afval belanden daar in dezelfde bak. Het straatbeeld wordt nu al bepaald door de vele kliko’s die voor de huizen op een rij staan. Burgerbelangen wil af van dit afvalwanbeleid.

Het nieuwe afvalbeleid biedt geen enkel voordeel voor de burger. Wil men een goede afvalscheiding, gemak voor de burger en woongenot, dan pleit Burgerbelangen voor het nascheiden van afval. Wij zien dat als een win-win situatie.

Burgerbelangen er dan ook voorstander van om het ophalen van vuil gemakkelijker te maken. Aan het begin van een nieuw jaar worden de nieuwe punten op de afvalpas toegekend. De resterende punten vervallen. Burgerbelangen vindt het milieu- en klantvriendelijker indien de oude punten meegenomen worden naar het nieuwe jaar. Dit voorkomt deels de problematiek van illegaal afval (m.u.v. drugs gerelateerd afval) en het voorkomt deels ook situaties voor inwoners die op afspraak afval aanbieden, maar als gevolg van anderen – die hun ‘illegaal’ grofvuil bij het af te halen afval plaatsen – de extra kosten gepresenteerd krijgen.

Verkiezingsdebat op 8 maart 2018Statiegeld op blikjes invoeren? Raadsvergadering 25 januari 2018Stemmen en stemverklaring over het nieuwe Afvalbeleid op 6 juli 2017

Onze bijdrage over het Afvalbeleid Ede op 29 juni 2017


 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD