../

6.7 ASIELZOEKERS EN VLUCHTELINGENBELEID

In ons vorige verkiezingsprogramma uitte Burgerbelangen al grote vraagtekens bij het massale immigratiebeleid, zoals deze in de loop der jaren door de landelijke overheid gevoerd is. Nederland is een klein land en men kan en moet hier niet de algehele wereldproblematiek willen oplossen door mensen uit andere culturen massaal op te willen nemen.
Ook Ede heeft de afgelopen periode met het vraagstuk asielzoekers te maken gehad. Proactief handelde de Edese PvdA om asielzoekers hier op te gaan vangen. Eind 2014 kwam PvdA met een motie om te onderzoeken of de gebouwen op de voormalige kazerneterreinen hiervoor geschikt gemaakt konden worden of dat er elders gemeentelijk vastgoed beschikbaar was. Het was geen vraag vanuit de overheid maar men constateerde dat de instroom bleef toenemen en dat het vooral alleenstaande mannen betrof. Alleen Burgerbelangen stemde tegen deze motie. In oktober 2015 stemde de raad – met uitzondering van Burgerbelangen – in met de noodopvang op het kazerneterrein voor 370 vluchtelingen. Het voorstel werd er binnen een week doorheen gedrukt. Burgerbelangen heeft principieel tegengestemd en de bezwaren geuit. Burgerbelangen vindt het zeer zorgelijk dat het niet bekend is wie er binnenkomen. De overheid kan echte vluchtelingen niet onderscheiden van gelukzoekers en terroristen. Cultuurverschillen botsen veelal en zijn onverenigbaar met onze vrije samenleving. Daarnaast wordt er een groot beroep gedaan op onze voorzieningen.

Andere partijen vonden dat Burgerbelangen haar standpunten niet mocht benoemen, omdat het vluchtelingenbeleid landelijk beleid is. Partijen gaan er geheel aan voorbij dat er ook inwoners zijn die onze politieke standpunten over dit beleid juist delen en ook deze standpunten mogen benoemd worden. Onze fractie werd intolerantie verweten. Burgerbelangen kijkt naar het landelijke beleid en wat dit voor Ede betekent.

Vervolgens kwam aan het licht dat het college 600 asielzoekers wilde gaan opvangen op ‘De Lindehof’ in Otterlo. Inwoners van Otterlo en de gemeenteraad werden door dit bericht verrast. Na de terechte commotie die in Otterlo ontstond werden de andere fracties wakker en riepen sommigen op tot kleinschaligheid, terwijl ze vooraf een vrijbrief afgegeven hadden. De communicatie vanuit het college verliep dramatisch, waarbij de wensen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vooropgesteld werden ten opzichte van die van onze inwoners. Uiteindelijk werd de locatie Otterlo van tafel geveegd.

De gemeenteraad ging een nieuw traject in. Uiteindelijk werd er een nieuw voorstel voorgelegd. Drie asielzoekerscentra, op de locaties Klinkenberg, Braamhorst en Goudsberg voor totaal 900 personen. Bij het besluit hierover, poogde Burgerbelangen nog om een referendum te houden.
Burgerbelangen wilde juist dit referendum omdat het vestigen van een AZC impact heeft op de leefomgeving van inwoners en het van belang is dat er draagvlak is. Door per woonplaats te meten, zou het draagvlak duidelijk worden. Geen enkele partij stemde in met het verzoek tot een referendum. Na uiteindelijk een heftig proces, waarbij alles moest wijken voor de opvang van asielzoekers en veel inwoners het vertrouwen verloren hebben in de Edese politiek werd het hele plan om te komen tot de drie asielzoekerscentra van tafel geveegd door de landelijke overheid.

Burgerbelangen is voorstander van opvang in de eigen regio. Feit is dat mensen uit niet westerse culturen moeite hebben met het sociaal inmengen in de westerse cultuur. Daarnaast is het zo dat het bieden van een aanzuigende werking ook mensensmokkelaars in de hand werkt. Zij maken misbruik van de situatie van mensen die daadwerkelijk in nood zijn. Zolang het huidige landelijke beleid in stand blijft, zal Burgerbelangen tegen voorstellen voor de opvang van asielzoekers in onze gemeente stemmen.

Burgerbelangen begrijpt de motivering van mensen om naar Nederland te reizen. Velen maken gebruik, maar helaas ook in bepaalde gevallen misbruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. Het beleid moet anders. Burgerbelangen kan echter geen landelijk immigratiebeleid wijzigen, dus moeten wij anticiperen op de lokale mogelijkheden en hier verstandig mee om gaan. Zo wil Burgerbelangen dat de gemeente géén ondersteuning en opvang biedt aan uitgeprocedeerde asielzoekers of illegale migranten. Zij dienen namelijk Nederland te verlaten.

Statushouders geen urgentie, debatje tussen BB, GL, CU, en VVD op 23 mei 2019


Statushouders geen voorrang op Edenaren op 7 maart 2019
Druk op sociale woningbouw door asielzoekersproblematiek op 27 oktober 2016
Bijdrage procedurevoorstel vestigen AZC in Ede 14 januari 2016Interupties op de VVD procedurevoorstel vestigen AZC 14 januari 2016

De procedure vestigen meerdere AZC's in Ede op 10 december 2015

Tegen een vestiging van een asielzoekerscentrum op 15 oktober 2015


Kosten asielzoekers vestigen bij de begroting 2016-2019 op 2 juli 2015 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT © 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD