../

4.6 DE DORPEN

BBurgerbelangen vindt het belang van de burger prevaleren boven het gemeentebelang. Het gemeentebelang is dus ondergeschikt aan het burgerbelang. De buitendorpen van Ede voelen zich zelfstandig en willen weinig te maken hebben met de stedelijke problematiek. Dat is logisch, men woont juist in de buitendorpen voor de rust en ruimte. Deze dorpen bewust verstedelijken haalt het idee van de buitendorpen onderuit. Burgerbelangen wil de buitendorpen maximale zelfstandigheid geven en over kwesties die hun leefomgeving aangaan dienen zij tijdig en volledig betrokken te worden
.
Burgerbelangen vindt tevens dat de voorzieningen in de dorpen niet ondergeschikt aan Ede mogen zijn. Ook in de dorpen dient geļnvesteerd te worden. Het dient vanzelfsprekend te zijn dat bewoners en ondernemers in het buitengebied ook gebruik kunnen maken van snel internet. Dit is nog niet overal het geval.

Uitbreiding in de buitendorpen zal altijd minimaal zijn. In de zomer van 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de structuurvisie Bennekom. Burgerbelangen waardeert deze visie, maar heeft tegengestemd, met als reden dat deze visie ruimte biedt voor een westelijke dorpsuitbreiding in de toekomst in het gebied grenzend aan de Achterstraat, voor met name starters die in Bennekom willen blijven wonen. In Bennekom (en Lunteren) is echter geen sprake van lokale bindingseisen en deze zullen dus ook niet gehanteerd worden, terwijl dit bij sociale huur wettelijk wel tot de mogelijkheden behoort. Uitbreiding van woningbouw in bovengenoemd gebied grenst daarnaast aan de Nergenase Bosweg, waardoor deze monumentale historische toegangsweg ingrijpend zal veranderen. Burgerbelangen wil pertinent dat de eigen inwoners voorrang hebben en dat goedkope woningen enkel worden gebouwd voor de eigen aanwas. Ruimte is beperkt en het kan niet zo zijn dat deze woningen vergeven worden aan mensen van buiten het dorp en inwoners elders op zoek moeten naar een betaalbare woning. Burgerbelangen heeft hiertoe een voorstel ingediend, helaas kreeg dit voorstel geen steun de afgelopen raadsperiode. Burgerbelangen blijft zich hard maken hiervoor..

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT © 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD