../

4.3 CULTUREEL ERFGOED

BBurgerbelangen is begaan met het behoud van cultureel erfgoed. Dit geldt ook voor objecten die (nog) geen monumentale status hebben. Alle partijen noemen in hun programma’s dat ze voor behoud van cultureel erfgoed zijn en dit koesteren. Dit klinkt mooi, maar de gemeentelijke- en rijksmonumenten genieten al deze bescherming. Enkel deze panden koesteren betekent enkel de status erkennen. Het gaat er juist om dat panden die deze status (nog) niet hebben te bewaren en deze veilig te stellen. Dit betekent daadwerkelijk cultureel erfgoed behouden, want monumenten worden namelijk standaard behouden. Burgerbelangen maakt zich hier hard voor. Zo is Burgerbelangen de enige partij die de gevels en het liefst de hele monumentale cafés uit 1902 op de Parkweg wilde behouden door middel van renovatie. Dit is geen uitzondering, zo stond Burgerbelangen er eerder ook al alleen voor rondom het behoud van het MGD gebouw, de Cavaljé School en de oude paardenstallen op de kazerneterreinen. Deze laatste zijn gelukkig inmiddels behouden gebleven.

Burgerbelangen maakte als enige partij commotie om de sloop van voormalig hotel Gea (De Carrousel) te voorkomen. Tot vreugde van Burgerbelangen gingen ook veel burgers over tot actie. De commotie werd opgemerkt en dankzij een opmerkzame investeerder is het prachtige pand gerenoveerd en thans in gebruik door restaurant Dixie’s. Behoud van cultureel erfgoed is dus eigenlijk een farce in de programma’s van de andere partijen.

De gemeente Ede beschikt over mooie monumenten. De Concordiamolen uit 1865 is onlangs na jarenlange verwaarlozing keurig hersteld. Het Openluchttheater uit 1936 in Ede is inmiddels gerenoveerd. De Doesburgermolen uit circa 1471 wordt intact gehouden. In Otterlo is er het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Kröller-Müller Museum met het jachthuis Sint Hubertus. In 2016 is ook De Fietser geopend in de gerestaureerde Westhal van de voormalige Enka fabriek. Burgerbelangen vindt dat we zuinig moeten zijn op ons cultureel erfgoed. Zo zijn er in onze gemeente historisch gezien ook mooie kerken aanwezig. Denk hierbij aan de kerk achter de Notaris Fischerstraat, de Noorderkerk (inmiddels in gebruik genomen), de Brinkkerk in Bennekom en uiteraard het oudste en meest prominente sfeerbepalende kerkgebouw, de Grote Kerk in Ede Centrum. Dit geldt tenminste voor de duidelijk aanwezige oudere gebouwen.

Qua boerderijen en woningen lijkt het armoediger. Velen zijn in de afgelopen jaren afgebroken en hebben plaats moeten maken voor appartementencomplexen. Het lijkt erop alsof men in Ede eerder een afbraakbeleid voert dan een beleid dat georiënteerd is op behoud. Gelukkig lijkt de gulden middenweg de laatste jaren populair te zijn, een deel van een oud gebouw laten staan om er vervolgens omheen of alvast iets nieuws bouwen. Denk hierbij aan het oude politiebureau of het verweven van het oude Marnix schoolgebouw aan de Achterdoelen.

Men begint, ondanks de nieuwbouwwoede van de laatste jaren, beetje bij beetje te beseffen dat Ede inmiddels een aantal karakteristieke gebouwen en bouwstijlen kent. Uit een monumententest van de Bond Heemschut blijkt dat Ede bij daardoor bij de best presterende gemeenten hoort voor wat betreft monumentenbeleid.

Burgerbelangen is content met de uitkomst van dit onderzoek maar zou graag willen dat Ede de zorg breder trekt dus ook voor beeldbepalende objecten die (nog) geen monumentenstatus hebben. Hier maakt Burgerbelangen zich sterk voor. Burgerbelangen houdt vast aan de oude Edese cultuur als identiteit en waakt voor afbraak van karakteristieke plaatsen en gebouwen.

Burgerbelangen hecht ook veel waarde aan het sfeervolle Bospoortgebied, het vroegere Ede Centrum. Het Winkeltje van Lammert van de Bospoort uit 1904, het oudste winkeltje in Ede wat nog in bedrijf is en de omgeving van de Bospoort moeten kosten wat het kost behouden blijven en gekoesterd worden. De gemeente Ede kan volgens Burgerbelangen geen enkel excuus hebben om niet te blijven investeren in dit authentieke gebied met vooral een creatief karakter..

Sloop van de Kolkakkerbuurt op 17 januari 2019
Bijdrage 2e termijn begroting (cultureel erfgoed 1965-1985) op 15 november 2018
Sloop villa Buitenzorgpad Bospoort op 13 september 2018
Bijdrage Nota Erfgoed op 8 februari 2018Monumentenbeleid op 6 april 2017
Bijdrage Ede Stad visie 2030 op 23 maart 2017Behoud karakteristieke panden in Lunteren op 11 december 2014

Bestemmingsplan "De Fietser " op 11 december 2014

Slopen van het MGD gebouw besproken op 31 oktober 2013

Onze interupties op het slopen van het MGD gebouw op 31 oktober 2013

Sloop monumentale stallen op 26 april 2013 deel 1

Sloop monumentale stallen op 26 april 2013 deel 2Erfgoed Bospoortgebied in de raad op 4 oktober 2012Het Bospoortgebied besproken op 11 september 2012

Poging behoud gevels Parkweg op 8 mei 2012

De Carrousel blijft behouden op 18 april 2012

Sloop gevels parkweg op de agenda van 22 maart 2012De sloop van de Cavaljeschool op 17 november 2011

Sloop van kazernegebouwen op 31 mei 2011Monumentenbeleid besproken op 11 november 2010


 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT © 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD