../

12.1 DETAILHANDEL

De zelfstandige ondernemer zorgt voor directe werkgelegenheid voor inwoners van de gemeente Ede en omstreken. Ondernemers hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad vanwege de crisis en de opkomst van het online winkelen. Men moet meegaan met de tijd en creatief zijn.

Er zijn de afgelopen periode veel stappen genomen rondom Ede Centrum. De sloophamer is in het verleden vernietigend geweest voor het centrum. Dat komt niet meer terug. Burgerbelangen is wel blij met de aanpak van de gevels, zoals de succesvolle renovatie van de gevel van het pand waar Ziengs momenteel in gevestigd is. Er is door de gemeente een gevelfonds geopend om in samenspraak met pandeigenaren winkels te renoveren. Burgerbelangen is blij dat historie ook weer terrein gewonnen heeft in Ede Centrum. Het kale Marktplein wordt eindelijk aangepakt en wordt groener. Ede moet meer gebruik maken van de Veluwe, laat de Veluwe terugkomen in het centrum. Daarna volgt in 2019 het Kuiperplein. Er zijn genoeg goede ideeŽn om het centrum weer te laten floreren. Een goede samenwerking tussen gemeente, ondernemers en inwoners is daarbij wel van groot belang.

De leegstand in het centrum behoort echter nog niet tot het verleden. Besloten is het centrum de komende jaren compacter te maken. Het is dan ook belangrijk om niet nog meer winkels bij te bouwen. Bestaande winkels hoeven niet weg. Nieuwe ondernemers zijn van harte welkom. Vooral kleinschalige (lokale) winkels kunnen de sfeer in het centrum doen toenemen, maar een grote trekker is wat Burgerbelangen betreft ook van harte welkom. Burgerbelangen wil dat de gemeente Ede zich inspant om ervoor te zorgen dat de leegstaande panden tot het verleden behoren en in de tussentijd toonbaar blijven.

Dat wil zeggen dat men de verhuurder(s) aanspreekt en hen verantwoordelijk maakt voor de uitstraling van hun pand(en) in het centrumgebied. Verwaarlozing leidt namelijk niet tot een aantrekkelijk winkelcentrum. Ook het kraken van lege panden dient voorkomen te worden en anders dient meteen ingegrepen te worden.

Als alternatieven om leegstand te voorkomen in het centrum denkt Burgerbelangen aan het herbestemmen van panden of extra OZB belasting te heffen om verhuurders te bewegen. Reden hiervoor is dat Burgerbelangen verpaupering wil voorkomen. De verkregen inkomsten dienen vervolgens gebruikt te worden voor investeringen ten gunste van het centrum.

Burgerbelangen zou ook graag zien dat de gemeente gratis wifi faciliteert in het centrum. In Veenendaal biedt men dit aan in het gehele centrum en ook Wageningen heeft hiertoe in november 2017 besloten. Ook het werken met licht kan veel sfeer toevoegen. In bijvoorbeeld Veghel is men hiermee aan de slag gegaan. Veghel heeft overigens veel overeenkomsten met Ede voor wat betreft aanpak en de keuze zich te profileren als foodstad. Ede Centrum is in elk geval voldoende onder de aandacht. Er is dan ook al veel geÔnvesteerd om dit mogelijk te gaan maken.

Sinds 2016 kent Ede ook een subsidieregeling voor kleinere winkelgebieden, waarmee winkeliers hun gebied aantrekkelijker of levendiger kunnen maken. Winkelcentrum Bellestein heeft hier al gebruik van mogen maken, maar ook andere dorpscentra komen in aanmerking hiervoor. Winkelcentrum Stadspoort heeft ook mooie stappen gemaakt. De leegstand is weggewerkt en het overdekte winkelcentrum is weer opgebloeid. Indien extra financiŽle middelen nodig zijn voor winkelcentra in de dorpen dan staat Burgerbelangen hiervoor open. Het is belangrijk dat ook de dorpen levendigheid uitstralen..

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT © 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD