../

10.2 DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is belangrijk in onze samenleving, maar tegenwoordig lijkt het wel een trend welke politieke partij het meest duurzaam is. Burgerbelangen is een nuchtere partij en vindt dan ook dat er goed en zorgvuldig moet worden omgegaan met het milieu. Duurzaam bouwen dient bevorderd te worden, maar de gemeente Ede moet niet roomser zijn dan de paus als het gaat om duurzaamheid. De wettelijke eisen worden straks strenger en duurzaam bouwen is vaak duurder.

Voor veel burgers is het al lastig om een hypotheek krijgen en een hogere vraagprijs van zo’n 10.000 euro kan voor veel mensen het verschil betekenen tussen net wel of net niet de mogelijkheid te hebben om een woning te kunnen financieren. Burgerbelangen vindt duurzaamheid – ten opzichte van de bouw van betaalbare woningen en verkoop hiervan – een lagere prioriteit hebben. Burgerbelangen is voor duurzaamheid, mits de kosten niet toe nemen.Burgerbelangen is voorstander van iniatieven waarbij de maandlasten voor burgers afnemen en wil bijvoorbeeld inzetten op zonne-energie. Echter de aanschaf van zonnepanelen is voor veel burgers een enorm (te) hoge kostenpost. De gemeente Ede heeft kort gebruik gemaakt van een subsidieregeling voor inwoners voor het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Binnen drie maanden was het beschikbare subsidiebudget van 60.000 euro op. Vervolgens is de regeling gestopt.

Wel heeft de gemeente een regeling in de vorm van een duurzaamheidslening (een annuitaire lening). Burgerbelangen is geen voorstander van leningen en ziet liever dat de gemeente Ede een tegemoetkoming in de kosten biedt bij verduurzaming van de eigen woning dan een lening. De voormalige subsidieregeling voor zonnepanelen is hier een mooi voorbeeld van.

Alhoewel Burgerbelangen in wil zetten op zonne-energie is het niet zo dat Burgerbelangen wil dat alle daken van alle nog nieuw te bouwen huizen op de zon gericht gaan worden, dit geeft namelijk een Vinex-achtige woonblokken uitstraling en zal ten koste gaan van de woonkwaliteit. Het is dan ook geen vereiste dat alle nieuwe huizen voorzien zijn van zonnepanelen.

Ditzelfde geldt voor aardgas. Niet alle huizen behoeven aardgasloos te worden. Wel heeft Burgerbelangen ingestemd om nieuwbouw aardgasloos te realiseren. Niet omdat Burgerbelangen vindt dat Ede de duurzaamste gemeente moet zijn – Burgerbelangen ziet Ede liever als veiligste gemeente – maar omdat ons Nederlandse aardgas opraakt.

Tenslotte is Burgerbelangen tegen de komst van mestvergisters. Zo was destijds het overgrote deel van de inwoners van Wekerom tegen de komst van een mestvergister in hun dorp, maar toch drukte de gemeenteraad de komst hiervan door, ondanks het felle protest van de omwonenden. Alleen Burgerbelangen was duidelijk tegen de komst van een mestvergister en heeft gepoogd het besluit van de gemeenteraad terug te draaien, helaas zonder resultaat. Er zijn veel zorgen rondom het gevaar voor de gezondheid en ook over de mate van duurzaamheid van het gebruik van mestvergisters bestaat nog immer grote twijfel. Inmiddels is dit bestemmingsplan al tot drie maal toe vernietigd door de Raad van State.

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD