../

3.4 VROUWENEMANCIPATIE

Het is belangrijk dat alle vrouwen, dus ook vrouwen van allochtone afkomst, dezelfde rechten hebben die we in Nederland kennen. Helaas is dit nog niet in alle gezinnen het geval en dit zal ook niet vanzelf gebeuren. Onder de noemer tolerantie wordt men geacht zaken te accepteren die haaks staan op onze Nederlandse (grond)rechten. Onze open houding lijkt er meer een van onverschilligheid, waarbij men langs elkaar heen leeft en zelfs met twee maten meet door bij de derde emancipatiegolf van vrouwen een afwachtende houding aan te nemen.

Hun ongelijkwaardigheid wordt door de Nederlandse overheid gefaciliteerd en toegestaan. Het moet niet kunnen dat er een groep vrouwen in Nederland leeft, die niet over universele vrijheden mag en kan beschikken, die wel gelden voor Nederlandse vrouwen. Deze tweedeling moet beleidsmatig aangepakt worden door de mannen eerst eens te gaan emanciperen hoe onze westerse samenleving in elkaar zit. Het spreekt voor zich dat Burgerbelangen tegen het dragen van een boerka is. Vrouwen moeten zich openlijk in deze samenleving kunnen begeven en contact kunnen leggen met hun omgeving. Achter veel succesvolle mannen staat tenslotte een sterke onafhankelijke vrouw. Gelukkig zijn er ook veel succesvolle zelfstandige vrouwen van allochtone afkomst.

Het is overigens onbegrijpelijk en bovendien moreel verwerpelijk dat de eens zo progressieve linkse partijen, die wel een positieve en belangrijke rol bij de vorige twee emancipatiegolven hebben gespeeld, nu niet thuisgeven onder de noemer cultuur. Burgerbelangen hanteert het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ en maakt zich als (rechts)progressieve partij sterk voor deze derde emancipatiegolf.

Burgerbelangen is ook blij te constateren dat men in bepaalde gereformeerde kringen ook accepteert dat vrouwen voor 100% deel uitmaken van de samenleving en de politieke partij SGP in sommige delen van Nederland eindelijk vrouwen op de kieslijst toestaat. Burgerbelangen zou dit uiteraard ook graag bij de Edese SGP zien.

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD