../

3.1 INTEGRATIE

Burgerbelangen pleit ervoor dat iedere nieuwkomer zich de Nederlandse taal eigen maakt. Dit is een minimaal vereiste. Meedoen, ergens willen wonen en werken is ook de taal kennen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk om zich aan te passen aan onze samenleving en aan de Nederlandse taal. Mogelijkheden om dit te stimuleren kan de gemeente faciliteren. De kosten hiervan mogen echter nimmer ten laste worden gelegd van onze inwoners door middel van het verhogen van de lokale lasten. Vrijwilligerswerk draagt bij aan integratie. Het is belangrijk dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk de Nederlandse taal eigen maken. Burgerbelangen is blij te constateren dat er ook veel ‘nieuwe’ Nederlanders zijn die de Nederlandse taal zo goed mogelijk proberen te beheersen. Het is verbazingwekkend en bewonderingswaardig dat sommige nieuwkomers zelfs in zes maanden de taal al eigen weten te maken, maar het is derhalve alles behalve respectvol naar de Nederlandse samenleving toe als mensen die hier al jaren wonen nog steeds de Nederlandse taal niet machtig zijn, omdat zij hier geen behoefte aan hebben. De taal is de sleutel naar succes om deel te nemen aan de maatschappij.

(hieronder de diverse integratiedebatten in Ede, het meest recente 31-01-2013)Onze visie op migrantenorganisaties in het debat ( 04-04-2012) en ons verkiezingsprogramma:3.3 ZELFORGANISATIES

Het benadrukken van de culturele identiteit blijft de verschillen juist benadrukken. Het zorgt ervoor dat mensen georganiseerd langs elkaar heen leven. Op zichzelf is het goed als groepen mensen zich organiseren, maar een separaat losstaand verenigingsleven op basis van afkomst draagt niet bij aan integratie. Het heeft juist het averechtse effect en zorgt voor een tweedeling en apartheid in de samenleving. Het is de bedoeling om juist zoveel mogelijk opgenomen te worden in het reguliere verenigingsleven, zoals binnen sportclubs reeds gebeurt. Dit bereikt men niet met een losstaand verenigingsleven.Sport, hobby, interesse en werk zijn de beste integratiemiddelen. Illustrerend voorbeeld is de Marokkaanse vereniging in Veldhuizen, welke beschikt over eigen gesubsidieerde huisvesting terwijl het buurthuis zich nog op geen 100 meter afstand bevindt. Opmerkelijk, omdat de beleidsdoelstelling van de gemeente Ede “ontmoeten en verbinden” is, op papier dan, want dit op bewust van elkaar gescheiden plekken creëren werkt juist drempelverhogend voor allochtonen en autochtonen om elkaar te ontmoeten. Burgerbelangen is ook geen voorstander van een vereniging waar mensen op basis van een blanke huidskleur en/of Nederlandse afkomst elkaar ontmoeten. Overigens zal de overheid naar alle waarschijnlijkheid hiervoor ook geen subsidie of ruimte beschikbaar stellen én – voor de duidelijkheid – dat willen wij ook niet. Echter wordt in dit opzicht met twee maten gemeten.

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD