../

8 KOOPZONDAG EN ZONDAGSRUST

In het verkiezingsprogramma 2014-2018 gaf Burgerbelangen al aan niet per definitie voorstander te zijn van de zondagsrust. Nadat in het voorjaar van 2013 Burgerbelangen samen met andere partijen met succes een motie voor een onderzoek naar verruiming van de winkeltijden had ingediend bleef het daarbij. Het had het er schijn van dat de wethouder (CDA) deze motie naast zich neergelegd had.

Het nieuwe college kon er in 2014 eigenlijk niet omheen, maar het ontbrak hen aan lef om dit gevoelige onderwerp op te nemen in het gezamenlijke convenant. Dit viel Burgerbelangen enorm tegen, zeker omdat sommige partijen campagne gevoerd hadden over de koopzondag en dit ook duidelijk in hun programma benoemd hadden. De kiezer kon dus hierop anticiperen.

In november 2014 diende Burgerbelangen een voorstel in met het verzoek om een eenmalige koopzondag voor de Kerst toe staan, een top-verkoopdag voor ondernemers.
De college partijen stemden ook hier voltallig tegen (dus ook D66, PvdA en GemeenteBelangen). Eensgezindheid in plaats van dualisme, wederom een teleurstelling.

Het college kon uiteindelijk niet om het onderwerp ‘koopzondag’ heen en dus volgde er een bestuurlijk trucje, een referendum. Waarschijnlijk uit de koker van de christelijke partijen. Zij hoopten uiteraard dat de nee-stemmer massaal kwam opdagen, hetgeen met een referendum een vast gegeven is. Het begon al met de vraagstelling bewust onduidelijk te houden. Voorstanders van slechts 12 koopzondagen leken door hen ook bij ‘Nee’ gerekend te kunnen worden.

Burgerbelangen probeerde hierin helderheid te betrachten. Juist om meer recht te doen aan het referendum, maar de vijf coalitiepartijen waren niet tot een andere formulering bereid. Uiteindelijk was het hun eigen onduidelijke vraagstelling die de christelijke partijen de das omdeed, toen duidelijk werd dat de inwoners van Ede stad (en niet de dorpen) zich op 10 juni 2015 tijdens het raadplegend referendum met een meerderheid hadden uitgesproken vr de koopzondag. Vooral het CDA probeerde vervolgens de discussie te sturen door eerst geheel niet te willen praten en de deur dicht te houden over de mogelijkheid van een koopzondag.

Geprobeerd werd om mensen voor het blok te zetten om vervolgens daarna de vermoorde onschuld te spelen door te stellen dat de andere partijen niet wilden praten voor 12 koopzondagen per jaar. Ook via het college werd er door het CDA druk uitgevoerd, dit mocht echter niet baten.
Er volgde een initiatiefvoorstel van de niet-confessionele partijen waardoor uiteindelijk vrijelijk gestemd werd en met een meerderheid besloten werd tot het instellen van jaarlijks 52 koopzondagen in Ede stad en niet in de dorpen. Een historisch besluit in onze gemeente.

Burgerbelangen staat nog steeds achter dit genomen besluit. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Vroeger mocht het niet, nu mag het. Burgerbelangen vindt namelijk dat de keuze bij de ondernemer ligt en wij voelen ons nog immer gesteund door de uitslag van het referendum, ons verkiezingsprogramma, de enqute, welke gehouden is onder winkeliers van Ede Centrum, het door 125 van de 139 ondernemers van Ede Centrum ondertekende manifest en de steun op de Facebook pagina ‘Wel koopzondag in Ede’.

Toch is het hoofdstuk ‘koopzondag’ nog niet afgesloten. In Bennekom willen de supermarkten ook graag een zondagsopenstelling. Het verschil tussen ‘ja en nee’ bij de uitslag van het referendum in Bennekom is flinterdun. Veel Bennekommers doen boodschappen op zondag, maar wijken hiervoor uit naar voornamelijk Wageningen en deels ook naar Ede. Deze inkomsten lopen de Bennekomse supermarkten nu mis. Burgerbelangen ziet deze consumenten liever in de Bennekomse supermarkten!

Uiteraard hecht Burgerbelangen ook waarde aan burgers die wel voorstander zijn van de zondagsrust, echter het opdringen van een dergelijke rust aan de niet gelovigen in onze gemeente is niet in het belang van de burgers. Iedereen dient vrij te zijn zelf deze keuze te kunnen maken. Ondernemers die ervoor kiezen om op zondag hun winkel te openen moeten hier vrij in zijn. Ook mag de bibliotheek in Cultura wat Burgerbelangen betreft op zondag geopend zijn.

Bijdrage Referendum koopzondag debat op 25-06-2015


 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD