../

3.2 MULTICULTURALITEIT

Er zijn groepen migranten die hun eigen cultuur in Nederland willen cultiveren. Zij willen zich niet aanpassen, maar willen Nederland aanpassen aan hun denkbeelden. Zij pleiten ervoor om kritiek op geloof, vooral de islam, niet te dulden en het recht van vrijheid van meningsuiting niet te erkennen. Bovendien onderschrijven zij de gelijkheid van man en vrouw niet en willen zij niet dat het individu – in plaats van de familie of groep – zijn eigen leven bepaalt. Dit staat op gespannen voet met onze westerse samenleving. De kernwaarden van onze maatschappij zijn wat Burgerbelangen betreft niet inwisselbaar of – zoals verschillende partijen doen – te gedogen.

Helaas zijn verschillende Nederlanders zich door het decennia lange cultuurrelativisme niet meer bewust van deze verworvenheden en deze alles behalve vanzelfsprekend zijnde rechten.

Wereldburgers, dat moesten we allemaal worden, terwijl veel migranten hun godsdienst als enige geldende algemene norm ervaren en onze westerse vrijheden niet als geldende kernwaarden zien en zelfs als ondergeschikt ervaren.

Burgerbelangen wil dat men met deze bewustwording al start in het onderwijs. Een duidelijke stellingname is belangrijk. Burgerbelangen zou graag zien dat vaderlandse geschiedenis weer een prominente plek krijgt op onze scholen. Het is belangrijk dat we weten wie onze erflaters zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Michiel de Ruyter.

Het is belangrijk dat we de kracht en vorming van onze (pluriforme) samenleving leren kennen en waarderen, zodat onze kinderen vanuit dit vertrekpunt de wereld samen verder verkennen. Dit is de verbondenheid die nodig is, ongeacht achtergrond en huidskleur, zodat we uiteindelijk samen de Nederlanders zullen zijn.

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD