../

3.7 POSITIEVE DISCRIMINATIE

Discriminatie is onderscheid maken naar gelang ras, sekse, seksualiteit, etc. Er het woord 'positief' voor zetten doet hier niets aan af. Het is logisch dat andere mensen, zoals de autochtone medemens zich dan terecht achtergesteld voelt. De overheid mag ineens wel naar eigen goeddunken discrimineren. Erg dubbel omdat ze ervan uitgaat dat iedereen gelijke kansen verdient. Zelfs in het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet staat dat dit niet mag. Bovendien is discriminatie strafbaar.

Als een willekeurige werkgever een personeelsadvertentie plaatst met de opmerking dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een blanke collega, zijn – terecht – de rapen gaar. Dan is het land te klein. Gaat bij dezelfde advertentie de voorkeur uit naar iemand van allochtone afkomst dan kraait er geen haan naar. Er wordt duidelijk met twee maten gemeten. Dit lijkt ons niet de bedoeling. Burgerbelangen wil niet dat minderheden voorrang krijgen bij sollicitaties. Ook niet onder de noemer dat het ambtenarenbestand een afspiegeling van de samenleving dient te zijn. De beste kandidaten dienen uitgenodigd te worden. Positieve discriminatie is wat Burgerbelangen betreft ook discriminatie.

Deze betutteling werkt daarnaast vaak ook averechts. Velen hebben al die overheidsbemoeienis en voorkeursbehandelingen helemaal niet nodig en bepalen net zoals elke andere burger wat wel en niet goed voor hen is. Zij willen vaak ook niet dat er verschil gemaakt wordt en voelen zich meer dan eens bezwaard. Mensen dienen gelijkwaardig te worden behandeld. Het is belangrijk dat mensen niet in een achterstandspositie geraken. Daar moet de focus liggen, niet in het voorrang geven aan bepaalde groepen. Dat werkt juist een tweedeling in de hand.

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD