../

2. OPENBARE ORDE & VEILIGHEID

Burgerbelangen heeft het onderwerp veiligheid hoog op de agenda staan. Het is belangrijk dat elke inwoner van de gemeente Ede zich veilig voelt. Verschillende onderwerpen hebben prioriteit. In het veiligheidsplan van de gemeente Ede 2015-2018 zijn er een vijftal genoemd, waarvan de eerste drie overeenkomen met de regio Oost Nederland. In Ede zijn de aanpak van risico jeugdgroepen en personen plus de aanpak (preventie) van radicalisering erbij gekomen als lokale prioriteiten.

Meldpunt radicalisering


Burgerbelangen is tevreden dat het punt radicalisering toegevoegd is als prioriteit. De afgelopen jaren hebben wij hier verschillende malen aandacht voor gevraagd en daarbij ook verwezen naar de problematiek in Arnhem. Er is een meldpunt voor professionals. Burgerbelangen zou ook graag een anoniem meldpunt voor burgers toegevoegd zien. (Terugkerende) jihadisten dienen in beeld te zijn bij de politie en gemeente en scherp in de gaten gehouden te worden, zodat tijdig ingegrepen kan worden. Ook transparantie is belangrijk. Burgerbelangen wil niet dat er zaken in de doofpot worden gestopt. Haatimams zijn absoluut niet welkom in Ede. Er dient onmiddellijk ingegrepen te worden als men voornemens is hier hun oproepen te delen, welke in strijd zijn met onze democratie en rechtsstaat.

Beveiligingscamera’s

De komst van camera’s heeft bijgedragen aan de veiligheid binnen het uitgaansleven van Ede. Veilig uitgaan dient een van de hoofdvoorwaarden te zijn. Burgerbelangen is voorstander van ruim toezicht van de politie en waardeert de enthousiaste inzet van de agenten die zich elke weekend inzetten voor de veiligheid binnen het uitgaansgebied. Burgerbelangen zal met elk goed onderbouwd voorstel betreffende verscherpte controle instemmen. Ede maakt ook gebruik van cameratoezicht in andere gebieden. Het aantal incidenten is hierdoor afgenomen en het veiligheidsgevoel bij bewoners en bezoekers is daardoor toegenomen. Burgerbelangen vindt cameratoezicht een goede ondersteuning voor politie en Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Indien extra cameratoezicht noodzakelijk is om de veiligheid te borgen, dan staat Burgerbelangen hierachter, ook al gaat het ten koste van privacy.

Ondersteuning via Apps

Ook burgers kunnen betrokken worden bij veiligheid in hun buurt. Voor zover nodig dient de gemeente hierin te faciliteren. Zo zijn er binnen de gemeente Ede verschillende WhatsApp-groepen actief die bijdragen aan de veiligheid, met name rondom woninginbraken. Deze groepen worden gefaciliteerd door de afdeling Veiligheid. Naast WhatsApp-groepen zijn ook projecten als Amber Alert en Burgernet succesvol. Dit bevestigt dat veel mensen erg betrokken zijn met hun (directe) omgeving. Sociale controle in een wijk kan een groot goed zijn en saamhorigheid in een wijk draagt bij aan een veiligere woonomgeving.

Wijkteams

Belangrijk is dat in alle wijken veiligheid de aandacht heeft. Voorkomen moet worden dat bij andere wijken de veiligheid afneemt doordat er te veel focus ligt op een bepaalde wijk. Ede maakt ook gebruik van wijkteams. Deze zijn echter vaak nog niet bekend bij burgers. Er moet meer aandacht besteed worden aan de bekendheid hiervan. Burgers moeten weten bij wie zij terecht kunnen..

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD