Digitaal vergaderen: ValleiHopper (28-05-2020)De tweede digitale raadsvergadering, de eerste vergadering waar wij vanuit ons ideologisch bastion onze bijdrage deden. Het onderwerp spreekt weinig tot de verbeelding, namelijk de begroting van de ValleiHopper. Voor onze fractie een goede testgelegenheid deze digitale mogelijkheid te proberen. Het belangrijkste agendapunt was de stemming voor de nieuwe CDA wethouder, Jan Pieter van de Schans. Een goede kandidaat, maar Ruben had ook stille hoop op de terugkeer van een voormalig CDA raadslid. Overigens niks ten nadele van de keus die het Edese CDA nu heeft gemaakt. Wie dit betreft is te horen in bovenstaande filmpje.

Omgevingsvisie 2030 Ede (23-04-2020)Hoe gaan we in Ede op de langere termijn met onze ruimtelijke invulling om? Blijven wij doorbouwen, veranderen wij straks landbouwgrond in stukjes met woningen? De koersnotitie omgevingsvisie Ede is een samenraapsel van meerdere beleidstukken. Structuurvisies voor de buitendorpen, visie Ede 2025 en de stadsvisie uit 2017.

Burgerbelangen wil geen grote aantallen blijven bijbouwen, Ede bouwt voornamelijk voor mensen uit de randstad die hier voor een leuk prijsje een huis kunnen kopen. De vergadering was beperkt i.v.m. de Corona situatie. Een beperkt aantal aanwezigen, beperkter debatteren. Zie boven onze inbreng. Over twee weken gaan we digitaal vanuit huis vergaderen. Wellicht voor inwoners eens leuk om te zien hoe iedereen hier een invulling aangeeft.

Corona update (03-04-2020)Sinds de afgekondigde maatregel op 12 maart is het (politieke) leven erg veranderd. De verwachting is dat de gemeenteraad op 9 april met een kleinere bezetting zal vergaderen. De kans bestaat ook nog dat dit in de komende maanden in digitale vorm vanuit huis zal gaan plaatsvinden. Uiteraard zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Onze fractie blijft vooral veel thuis. Het is best saai zo, ook geen mensen van de ChristenUnie of GroenLinks meer gezien, dat is best even wennen. Gelukkig had onze Ruben nog net op tijd zijn zes maandelijkse kappersbezoekje afgelegd, dat scheelde. Daarnaast is hij ook nog hard aan het werk op kantoor, dus de verveling en ergernis zal niet snel toeslaan.

Deze ellende gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Hopelijk komt iedereen er gezond en zonder al te veel economische kleerscheuren uit. Het relativeert alles wel en 2020 zal mogelijk een verloren jaar zijn. Wij wensen al onze inwoners veel sterkte toe en mochten wij iets kunnen betekenen, laat het ons weten.

Overname bushokjes (06-02-2020)De gemeente Ede wil 96 bushokjes en 53 reclamezuilen gaan overnemen voor 288.000 euro omdat de marktpartij een geringe investeringscapaciteit heeft. Hiervan wil men 7 bushokjes voorzien van een sedumdak (vetplantjes). Omgerekend is dit 14m2 groen wat iets toevoegt aan de biodiversiteit. In onze ogen symboolpolitiek van de bovenste plank.De VVD fractie had navraag gedaan bij verschillende commerciële marktpartijen en daar bleek een grote bereidheid om de bushokjes over te nemen. Kortom het scenario dat werd voorgespiegeld rammelde aan alle kanten.

N.B. Prutswerk alom. Wethouder Hoefsloot (GroenLinks) had zelfs al de bushokjes gekocht zonder het raadsbesluit af te wachten. Dit betekent dat hij straks de bushokjes niet kan betalen. Gekker kan het niet worden in de Edese politiek. De teneur was duidelijk tegen en de meerderheid van de gemeenteraad wil dit niet. Wij zijn benieuwd hoe dit verder gaat. Laten de coalitiepartijen zich overhalen om dit gepruts te herstellen en geven zij een politieke draai aan hun standpunt of heeft de wethouder nu echt een probleem? De beste man blijft maar blunderen.

Biomassa Interpellatiedebat (06-02-2020)


Demonstraties in de rest van het land, enkele installaties zijn al gesloten, klik op foto....

De discussie is al langer gaande, op 9 december 2019 stelden wij al raadvragen, daarop werden ontwijkende antwoorden gegeven: lees hier onze vragen+ antwoorden die wij op 14 januari van het college ontvingen in PDF formaat. Op 31 januari publiceerde EdeDorp resultaten van metingen die zij via een WOB verzoek hadden ontvangen. Hieruit bleek dat emissie-normen tot drie maal toe overschreden waren en er geen fijnstofmetingen worden verricht. Door creatief rekenwerk en gegoochel met criteria konden positievere resultaten behaald worden. Door uit te gaan van het losse aantal ketels in plaats van de installatie als geheel kan men de cijfers en resultaten ten gunste uit laten vallen. Ede heeft zich, door met duurzaamheid het beste jongetje van de klas te willen zijn, achteraf met deze drie vervuilende installaties in haar voet geschoten. Wij willen dat de gemeente afziet van de plannen om massaal van het, minder vervuilende, aardgas af te gaan. De resultaten zijn fictief, alleen boekhoudkundig hoeft men geen CO2 uitstoot te rekenen en is Ede enkel duurzaam op papier. Dit is blijkbaar belangrijker voor de gemeente Ede dan daadwerkelijk te willen bijdragen aan de gezondheid van de inwoners.Een stukje voorleeswerk, iets waar onze voorman Ruben eigenlijk een hekel aan heeft, maar wat onvermijdelijk is met technische vragen en specifieke op- en aanmerkingen. Ons verzoek tot dit debat is hier terug te lezen. De vragen zijn hetzelfde, alleen in bovenstaande filmpje is er een andere inleiding te horen. Het was een levendig debat en in onze ogen is dit het begin van een discussie die nog niet ten einde is. Dit gaf de burgemeester ook aan. Wordt vervolgd dus! Opmerkelijk was de zogenaamde regionale aanvoer van hout. Wethouder Lex Hoefsloot zei dat dit een voorwaarde is, maar twee minuten later gaf hij aan dat er onlangs door de aanwezigheid van te nat hout, er aanvoer van droog hout vanuit Duitsland plaatsgevonden heeft. Hoezo lokaal/regionaal? Wie zegt dat niet veel vaker gebeurt of is gebeurd?


Het nieuwsitem op de lokale omroep Ede (onze bijdrage aan het einde op 7.17 minuten)

Strategische Agenda Regio Foodvalley (23-01-2020)500.000 euro extra voor de regio Foodvalley en een uitgewerkte verdiepingsslag. Vanavond stond de strategische agenda ter discussie. Deze visie zal door acht gemeenten in onze regio worden vastgesteld. Bijna iedereen was lovend. Wij stukken minder! Zeker op de plannen voor het WFC en het aardgasloos willen maken van woningen.

Moeten er bij fractievoorzitter Ruben niet een paar kilootjes af? Hij zag hier zelf een verband met Foodvalley in. De VVD ging wederom de discussie met ons aan. Dit gaf toch wel een stukje dynamiek en dit kan een discussie altijd wel gebruiken.

EDE TV: Het Dilemma 2020 (22-01-2020)De opname dateert van 12 december 2019 bij onze vaste stek, de Doesburgermolen. Interessant voor mensen die minder met politiek hebben en toch een indruk van onze partij willen krijgen. Deel 1 werd rondom de afgelopen raadsverkiezingen in 2018 uitgezonden. Leuk en origineel van EDE TV om tijdens de helft van de raadsperiode een vervolgserie van alle politieke partijen te maken.

Ga er voor zitten, dit is mooi gemaakt en laat toch wel de kwaliteit van EDE TV zien.

Bouw Station Ede Wageningen (16-01-2020)Een afgeslanktere versie van het nog te bouwen nieuwe station Ede Wageningen. Dit nieuwe ontwerp moet zorgen voor een beter aanbestedingsplan. Dit liep in 2018 vast, daarom is gekeken naar een nieuw ontwerp. Glas is vervangen door zonnepanelen, er komt een stationsdak met groen erop (sedum). Het blijft een kwestie van smaak, maar onze fractie heeft hier toch wel op- en aanmerkingen op.

Bouw Energiehotel (09-01-2020)De bouw van het zogezegde EnergieHotel (naast de Pathe Bioscoop) stond vanavond op de agenda. De initiatiefnemer Gerben Kuipers (voormalig ondernemer Cinemec) wil een groot hotel in Ede gaan beginnen. De beste man heeft historie in Ede, zowel positief als negatief. Ondanks deze historie zullen we dergelijke voorstellen op de inhoud beoordelen en dan moeten wij erkennen dit mogelijk toch wel een goed plan is.


Het geplande Energiehotel langs de A12 en de Pathe bioscoop

Slechte videomontage deze keer. Deze vergaderkamer is sowieso in onze ogen minder dan het spreken in de raadszaal. De videocamera is vooral gericht op anderen tijdens onze bijdrage, dat geeft anderzijds wel een beeld hoe anderen reageren, niet wetende gefilmd te worden. In die zin weer eens iets anders.

ga verder terug... periode 2018-2019