2e termijn begroting 2021-2024 (12-11-2020)Twee weken terug bespraken wij de begroting voor de komende jaren. Deze avond is het aan de politieke partijen om hier wijzingen en aanvullingen hierop te doen. Normaliter dienen politieke partijen hiervoor voorstellen in. Dit werd deze avond alleen gedaan door de oppositiepartijen wat op zichzelf al opmerkelijk is en vervolgens werden al deze plannen van tafel geveegd. Het zat muurvast en de coalitiepartijen leken zoals Stephan Nijenhuis van D66 aangaf eerder op een stempelmachine dan een politieke partij die zelf met constructieve voorstellen komen. Hopelijk gaat dit geen trend worden in Ede.

Zonnevelden op landbouwgrond ? (15-10-2020)In de wind- en zonnewijzer biedt de gemeente tot maximaal 40 hectare ruimte aan grote zonnevelden in de huidige bestuursperiode lijkt dit niet te gaan lukken. Wie vinden zonnepanelen op landbouwgrond niet verstandig. De duurzaamheidsambitie van dit college is niet de onze. Onze visie hierop is hier te horen.

Begroting 2021-2024 (29-10-2020)De beloofde autotunnel bij de Kerkweg is uit de begroting gehaald. Het college heeft geen geld beschikbaar. Dit is gewoonweg niet te verkopen, aangezien het acht miljoen euro kost, terwijl er nog zeven miljoen van de Rijksvergoeding over is en er nog drie miljoen bijkomt de komende drie jaren.

Wel is er speelgeld voor het college gereserveerd. Vrijelijk besteedbaar, als het maar de hobby’s ‘Ede gezond, food of energieneutraal’ betreft. Men kan bijvoorbeeld uit de pot graaien om eventuele miljoenenverliezen uit het WFC (het propaganda voedselpark) op te vangen, onder het mom van cofinanciering. Indien de exploitant verlies lijdt, springt Ede financieel bij. Vervolgens wijst men terecht naar de gemeenteraad, als dit dusdanig wordt gelegitimeerd.

Bovendien wordt er in Ede gebruik gemaakt van straatverlichting, bestaande uit ca. 10.000 gloeilampen, terwijl consumenten beperkt zijn tot het kopen van LED verlichting, omdat andere verlichting 90% energie verbruikt. De focus van het college ligt op het opwekken van energie middels zonnevelden en windmolens in plaats van het voorkomen van verspilling van stroomverbruik. Duurzaamheid is hierdoor symboolpolitiek, want men wil de lampen niet vervangen om economische reden. Het vervangen van de lampen kost inderdaad een paar miljoen euro, maar het levert een besparing op van 120.000 euro per jaar en dat is goed voor de structurele begroting.

Gezondheidsbeleid Ede (15-10-2020)In navolging van de landelijke Nota Gezondheidsbeleid moeten ook gemeenten een eigen nota opstellen. Hierin staan de lokale gezondheidsthema’s en de ambities van de gemeente. Onze fractie vindt dat de gemeente Ede vooral niet moet betuttelen. Voorlichting is goed, maar toegangswegen weghalen, omdat mensen dan gaan fietsen is ons een brug te ver. Daarnaast is het ook naïef, want automobilisten kiezen er dan voor om een omweg te maken. In onze bijdrage benoemen wij enkele pijnpunten die wij betreffende dit voorstel hebben.

Vuurwerkoverlast 2019/2020 (01-10-2020)De jaarwisseling in Ede is onrustig verlopen met ernstige ongeregeldheden. Direct na de jaarwisseling op 8 januari 2020 is er een korte analyse gemaakt. Een bredere evaluatie op gemeenteniveau volgde. In het betoog hierboven geeft raadslid Peters onze visie op de onregelmatigheden.

Sluiten brandweerpost Rietkampen (24-09-2020)


Er staan grote veranderingen op stapel binnen de Edese Brandweer. Vooral de sluiting van de kazerne Stadspoort raakt de gemoederen. Op verzoek van de raad werd hierover vanavond het debat gevoerd. Wij willen de brandweerpost in de Rietkampen behouden. Voor een relatief laag bedrag een brandweerpost sluiten is in onze ogen kapitaalvernietiging en brengt daarbij de veiligheid in deze wijk in gevaar.

Gescheiden afval stoppen - EDETV (10-08-2020)Op zaterdag 25 juli jl. stond het artikel “Scheiden afval op de schop” te lezen in De Telegraaf. Hieruit blijkt dat een groeiend aantal gemeenten stopt met gescheiden afvalinzameling, iets wat ruim twee jaar geleden in onze gemeente ook doorgedrukt is en waardoor de vele kliko’s nu het straatbeeld bepalen. Plastic, blik en drinkverpakkingen (PMD) ‘gewoon’ bij de rest in de vuilnisbak gooien, blijkt onderaan de streep efficiënter dan los inzamelen, zien afvalverwerkers. Burgerbelangen heeft dit al vaker aangekaart, maar het college wilde dit niet horen. Wij hebben het college gevraagd of het in Ede ook niet weer tijd gaat worden om weer over te gaan op het nascheiden van afval. Lees hier onze raadsvragen die wij gesteld hebben.

Regionale Energie Strategie (11-06-2020)Vanavond bespraken we de Regionale Energie Strategie afgekort als RES. De RES is een instrument om met maatschappelijke betrokkenheid te komen tot regionale keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de bebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Deze strategie wordt in Foodvalley verband ingevuld en in deze groene energie propaganda folder stond bij Ede hoe effectief de biomassa centrales zijn en leek het of de kritiek die er is geuit op deze centrales geheel niet is meegenomen. Wij gaven onze visie op dit document en onze kritiek op de miljoenen die hiervoor uitgetrokken worden, waarbij men in Ede denkt de wereld te kunnen redden.

Digitaal vergaderen: ValleiHopper (28-05-2020)De tweede digitale raadsvergadering, maar de eerste vergadering waar wij vanuit ons ideologisch bastion onze bijdrage deden. Het onderwerp spreekt weinig tot de verbeelding, namelijk de begroting van de ValleiHopper. Voor onze fractie een goede testgelegenheid deze digitale mogelijkheid te proberen. Het belangrijkste agendapunt was de stemming voor de nieuwe CDA wethouder, Jan Pieter van de Schans. Een goede kandidaat, maar Ruben had ook stille hoop op de terugkeer van een voormalig CDA raadslid. Wie dat is, is te horen in bovenstaande filmpje. Overigens niets ten nadele van de keuze die het Edese CDA heeft gemaakt.

Omgevingsvisie 2030 Ede (23-04-2020)Hoe gaan we in Ede op de langere termijn met onze ruimtelijke invulling om? Blijven wij doorbouwen, veranderen wij straks landbouwgrond in stukjes met woningen? De koersnotitie omgevingsvisie Ede is een samenraapsel van meerdere beleidstukken. Structuurvisies voor de buitendorpen, visie Ede 2025 en de stadsvisie uit 2017.

Burgerbelangen wil geen grote aantallen blijven bijbouwen. Ede bouwt voornamelijk voor mensen uit de randstad die hier voor een leuk prijsje een huis kunnen kopen. De vergadering was beperkt i.v.m. de Corona situatie. Een beperkt aantal aanwezigen en beperkt debatteren. Zie hierboven onze inbreng. Over twee weken gaan we over op digitaal vergaderen. Wellicht voor inwoners eens leuk om te zien hoe iedereen hier een invulling aan geeft.

Corona update (03-04-2020)Sinds de afgekondigde maatregel op 12 maart is het (politieke) leven erg veranderd. De verwachting is dat de gemeenteraad op 9 april met een kleinere bezetting zal vergaderen. De kans bestaat ook nog dat dit in de komende maanden in digitale vorm vanuit huis zal gaan plaatsvinden. Uiteraard zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Onze fractie blijft vooral veel thuis. Het is best saai zo, ook geen mensen van de ChristenUnie of GroenLinks meer gezien, dat is best even wennen. Gelukkig had onze Ruben nog net op tijd zijn zes maandelijkse kappersbezoekje afgelegd, dat scheelde. Daarnaast is hij ook nog hard aan het werk op kantoor, dus de verveling en ergernis zal niet snel toeslaan.

Deze ellende gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Hopelijk komt iedereen er gezond en zonder al te veel economische kleerscheuren uit. Het relativeert alles wel en 2020 zal mogelijk een verloren jaar zijn. Wij wensen al onze inwoners veel sterkte toe en mochten wij iets kunnen betekenen, laat het ons weten.

Overname bushokjes (06-02-2020)De gemeente Ede wil 96 bushokjes en 53 reclamezuilen gaan overnemen voor 288.000 euro omdat de marktpartij een geringe investeringscapaciteit heeft. Hiervan wil men 7 bushokjes voorzien van een sedumdak (vetplantjes). Omgerekend is dit 14m2 groen wat iets toevoegt aan de biodiversiteit. In onze ogen symboolpolitiek van de bovenste plank.De VVD fractie had navraag gedaan bij verschillende commerciële marktpartijen en daar bleek een grote bereidheid om de bushokjes over te nemen. Kortom het scenario dat werd voorgespiegeld rammelde aan alle kanten.

N.B. Prutswerk alom. Wethouder Hoefsloot (GroenLinks) had zelfs al de bushokjes gekocht zonder het raadsbesluit af te wachten. Dit betekent dat hij straks de bushokjes niet kan betalen. Gekker kan het niet worden in de Edese politiek. De teneur was duidelijk tegen en de meerderheid van de gemeenteraad wil dit niet. Wij zijn benieuwd hoe dit verder gaat. Laten de coalitiepartijen zich overhalen om dit gepruts te herstellen en geven zij een politieke draai aan hun standpunt of heeft de wethouder nu echt een probleem? De beste man blijft maar blunderen.

Biomassa Interpellatiedebat (06-02-2020)


Demonstraties in de rest van het land, enkele installaties zijn al gesloten, klik op foto....

De discussie is al langer gaande, op 9 december 2019 stelden wij al raadvragen, daarop werden ontwijkende antwoorden gegeven: lees hier onze vragen+ antwoorden die wij op 14 januari van het college ontvingen in PDF formaat. Op 31 januari publiceerde EdeDorp resultaten van metingen die zij via een WOB verzoek hadden ontvangen. Hieruit bleek dat emissie-normen tot drie maal toe overschreden waren en er geen fijnstofmetingen worden verricht. Door creatief rekenwerk en gegoochel met criteria konden positievere resultaten behaald worden. Door uit te gaan van het losse aantal ketels in plaats van de installatie als geheel kan men de cijfers en resultaten ten gunste uit laten vallen. Ede heeft zich, door met duurzaamheid het beste jongetje van de klas te willen zijn, achteraf met deze drie vervuilende installaties in haar voet geschoten. Wij willen dat de gemeente afziet van de plannen om massaal van het, minder vervuilende, aardgas af te gaan. De resultaten zijn fictief, alleen boekhoudkundig hoeft men geen CO2 uitstoot te rekenen en is Ede enkel duurzaam op papier. Dit is blijkbaar belangrijker voor de gemeente Ede dan daadwerkelijk te willen bijdragen aan de gezondheid van de inwoners.Een stukje voorleeswerk, iets waar onze voorman Ruben eigenlijk een hekel aan heeft, maar wat onvermijdelijk is met technische vragen en specifieke op- en aanmerkingen. Ons verzoek tot dit debat is hier terug te lezen. De vragen zijn hetzelfde, alleen in bovenstaande filmpje is er een andere inleiding te horen. Het was een levendig debat en in onze ogen is dit het begin van een discussie die nog niet ten einde is. Dit gaf de burgemeester ook aan. Wordt vervolgd dus! Opmerkelijk was de zogenaamde regionale aanvoer van hout. Wethouder Lex Hoefsloot zei dat dit een voorwaarde is, maar twee minuten later gaf hij aan dat er onlangs door de aanwezigheid van te nat hout, er aanvoer van droog hout vanuit Duitsland plaatsgevonden heeft. Hoezo lokaal/regionaal? Wie zegt dat niet veel vaker gebeurt of is gebeurd?


Het nieuwsitem op de lokale omroep Ede (onze bijdrage aan het einde op 7.17 minuten)

Strategische Agenda Regio Foodvalley (23-01-2020)500.000 euro extra voor de regio Foodvalley en een uitgewerkte verdiepingsslag. Vanavond stond de strategische agenda ter discussie. Deze visie zal door acht gemeenten in onze regio worden vastgesteld. Bijna iedereen was lovend. Wij stukken minder! Zeker op de plannen voor het WFC en het aardgasloos willen maken van woningen.

Moeten er bij fractievoorzitter Ruben niet een paar kilootjes af? Hij zag hier zelf een verband met Foodvalley in. De VVD ging wederom de discussie met ons aan. Dit gaf toch wel een stukje dynamiek en dit kan een discussie altijd wel gebruiken.

EDE TV: Het Dilemma 2020 (22-01-2020)De opname dateert van 12 december 2019 bij onze vaste stek, de Doesburgermolen. Interessant voor mensen die minder met politiek hebben en toch een indruk van onze partij willen krijgen. Deel 1 werd rondom de afgelopen raadsverkiezingen in 2018 uitgezonden. Leuk en origineel van EDE TV om tijdens de helft van de raadsperiode een vervolgserie van alle politieke partijen te maken.

Ga er voor zitten, dit is mooi gemaakt en laat toch wel de kwaliteit van EDE TV zien.

Bouw Station Ede Wageningen (16-01-2020)Een afgeslanktere versie van het nog te bouwen nieuwe station Ede Wageningen. Dit nieuwe ontwerp moet zorgen voor een beter aanbestedingsplan. Dit liep in 2018 vast, daarom is gekeken naar een nieuw ontwerp. Glas is vervangen door zonnepanelen, er komt een stationsdak met groen erop (sedum). Het blijft een kwestie van smaak, maar onze fractie heeft hier toch wel op- en aanmerkingen op.

Bouw Energiehotel (09-01-2020)De bouw van het zogezegde EnergieHotel (naast de Pathe Bioscoop) stond vanavond op de agenda. De initiatiefnemer Gerben Kuipers (voormalig ondernemer Cinemec) wil een groot hotel in Ede gaan beginnen. De beste man heeft historie in Ede, zowel positief als negatief. Ondanks deze historie zullen we dergelijke voorstellen op de inhoud beoordelen en dan moeten wij erkennen dit mogelijk toch wel een goed plan is.


Het geplande Energiehotel langs de A12 en de Pathe bioscoop

Slechte videomontage deze keer. Deze vergaderkamer is sowieso in onze ogen minder dan het spreken in de raadszaal. De videocamera is vooral gericht op anderen tijdens onze bijdrage, dat geeft anderzijds wel een beeld hoe anderen reageren, niet wetende gefilmd te worden. In die zin weer eens iets anders.

ga verder terug... periode 2018-2019